3011.3. Judėjimo rūšys.

Parašykite teisingą atsakymą

Kas apskaičiuojamas, naudojant formulę a= (v-v0)/t ?
Klasė:
9
Dalykas
Fizika
Tema
Mechaninis judėjimas
Potemė
Judėjimo rūšys.

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Kvadratinės lygties sprendimas
  2. Algebra: Absoliučioji ir santykinė paklaida
  3. Fizika: Sunkio jėga, trintis ir deformacija.
  4. Fizika: Judėjimo rūšys.
  5. Chemija: Medžiagų fizikinės savybės ir kitimai.
  6. Algebra: Trupmenos
  7. Fizika: Archimedo dėsnis.
  8. Chemija: 10. kl
  9. Algebra: Proporcijos, procentai
  10. Algebra: Moda