3011.3. Judėjimo rūšys.

Parašykite teisingą atsakymą

Kas apskaičiuojamas, naudojant formulę a= (v-v0)/t ?
Klasė:
9
Dalykas
Fizika
Tema
Mechaninis judėjimas
Potemė
Judėjimo rūšys.

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Geometrija: Trapecija, jos elementai, trapecijos tipai, trapecijos savybės, lygiašonės trapecijos savybės
  2. Chemija: Medžiagų fizikinės savybės ir kitimai.
  3. Algebra: Absoliučioji ir santykinė paklaida
  4. Geometrija:
  5. Fizika: Archimedo dėsnis.
  6. Algebra: Formulė y = k/x
  7. Algebra: Trupmenų sudėtis ir atimtis
  8. Geometrija: Lygiagretainis, jo elementai ir savybės
  9. Algebra: Funkcija
  10. Fizika: Archimedo dėsnis.