3011.3. Judėjimo rūšys.

Parašykite teisingą atsakymą

Kas apskaičiuojamas, naudojant formulę a= (v-v0)/t ?
Klasė:
9
Dalykas
Fizika
Tema
Mechaninis judėjimas
Potemė
Judėjimo rūšys.

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Grafikas
  2. Fizika: Sunkio jėga, trintis ir deformacija.
  3. Fizika: Apšvietimas ir sauga
  4. Fizika: Masė ir tankis
  5. Algebra: Kvadratinės šaknies traukimas
  6. Geometrija: Apie statųjį trikampį apibrėžtas apskritimas
  7. Chemija: Rūgščių, bazių ir druskų cheminės formulės ir pavadinimai.
  8. Algebra: Moda
  9. Chemija: Cheminių kitimų požymiai. Būtinos cheminių reakcijų sąlygos.
  10. Algebra: Trupmenos išraiška