3011.3. Judėjimo rūšys.

Parašykite teisingą atsakymą

Kas apskaičiuojamas, naudojant formulę a= (v-v0)/t ?
Klasė:
9
Dalykas
Fizika
Tema
Mechaninis judėjimas
Potemė
Judėjimo rūšys.

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Fizika: Masė ir tankis
  2. Fizika: Archimedo dėsnis.
  3. Geometrija:
  4. Fizika: Medžiagos būsenos
  5. Geometrija: Apie trikampį apibrėžtas apskritimas
  6. Fizika: Garso pasekmės.
  7. Algebra: Grafikas
  8. Fizika: Garso savybės
  9. Algebra: Kvadratinė šaknis
  10. Chemija: Rūgščių, bazių ir druskų cheminės formulės ir pavadinimai.