1908.3. Laipsnio sąvoka: pagrindas, laipsnio rodiklis

Užrašykite atsakymą.

Koks yra kėlimo laipsniu pagrindas? 216=6^3
Klasė:
8
Dalykas
Algebra
Tema
Laipsniai
Potemė
Laipsnio sąvoka: pagrindas, laipsnio rodiklis

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

 1. Algebra: Panašūs daugianariai
 2. Algebra: Vienanario koeficientas
 3. Algebra: Funkcijų išraiška formule, lentele, grafiku
 4. Geometrija: Trikampis ir elementai, kampai ir priekampiai. Trikampio pusiaukraštinė, pusiaukampinė, aukštinė, trikampio nelygybė
 5. Algebra: Ekvivalentiškos lygtys
 6. Algebra: Grafiko y = kx + b brėžimas
 7. Algebra: Ordinatės ašis
 8. Geometrija: Vidaus vienašaliai ir priešiniai kampai tarp lygiagrečių tiesių, lygiagrečių tiesių savybės
 9. Algebra: Koordinačių plokštumos taškas
 10. Geometrija: Vienodos figūros, atkarpos ilgis, Mediana, atstumas tarp dviejų taškų.
 11. Algebra: Lygčių savybės
 12. Algebra: Procentai ir proporcijos
 13. Algebra: Trinariai
 14. Algebra: Vienodi vienanariai
 15. Algebra: Greitosios daugybos formulės: sumą keliam kvadratu, skirtumą keliam kvadratu, dviejų narių sumą dauginam iš jų skirtumo
 16. Algebra:
 17. Algebra: Panašūs daugianariai
 18. Geometrija: Lygiašonis trikampis, šoninės kraštinės, pagrindas, lygiakraštis trikampis, aukštinė, jo savybės.
 19. Algebra: Trupmeniniai reiškiniai
 20. Algebra: Procentai ir proporcijos
 21. Algebra: Procentai ir proporcijos
 22. Algebra: Daugianarių aukščiausias laipsnis
 23. Algebra: Procentai ir proporcijos
 24. Geometrija: Kampas, kampo kraštinės ir viršūnės, dydis, laipsnis, matavimas
 25. Geometrija: Sąvokos apibrėžimas, sąvokos žymėjimas.
 26. Algebra: Vienanariai
 27. Algebra: Tiesioginio proporcingumo funkcija y = kx
 28. Algebra: Laipsnio sąvoka: pagrindas, laipsnio rodiklis
 29. Algebra: Dvinariai
 30. Geometrija: Taškas, tiesi linija, plokštuma, geometrinė figūra.
 31. Algebra:
 32. Algebra: Tiesinės lygtys ax + b = 0, kai a, b ∈ Q
 33. Algebra: Paprastosios ir dešimtainės trupmenos
 34. Algebra: Tiesioginio proporcingumo funkcija y = kx
 35. Geometrija: Aksioma, teorema, įrodymas
 36. Algebra:
 37. Algebra: Priešingi daugianariai
 38. Algebra: Koordinačių ašys ir taškų koordinatės
 39. Algebra: Panašūs vienanariai
 40. Algebra: Tiesioginio proporcingumo sąvoka
 41. Geometrija: Taškas priklauso (arba ne) tiesiai linijai (spinduliui, atkarpai), taškai priklausantys plokštumoms. Tiesių linijų susikirtimo taškas, spindulio, atkarpos savybės.
 42. Algebra: Dvinariai