295.3. Cheminių kitimų požymiai. Būtinos cheminių reakcijų sąlygos.

Įrašykite trūkstamtą žodį.

Anglis užsidega tam tikroje temperatūroje. Anglį uždegus, toliau degimas vyksta savaime. Kodėl?
Degimo metu išsiskiria .
Klasė:
8
Dalykas
Chemija
Tema
Ką nagrinėja chemija?
Potemė
Cheminių kitimų požymiai. Būtinos cheminių reakcijų sąlygos.

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Periodinės dešimtainės trupmenos
  2. Geometrija: Į trikampį įbrėžtas apskritimas
  3. Algebra: ax² + bx = 0
  4. Algebra: Algebrinių reiškinių pertvarkymai
  5. Fizika:
  6. Algebra: Lygtys su nežinomu kintamuoju
  7. Geometrija: Trikampio pusiaukraštinių savybė
  8. Algebra: Kvadratinės lygties skaidymas dauginamaisiais
  9. Fizika: Mechaninio judėjimo samprata.
  10. Chemija: Medžiagų įvairovė.