295.3. Cheminių kitimų požymiai. Būtinos cheminių reakcijų sąlygos.

Įrašykite trūkstamtą žodį.

Anglis užsidega tam tikroje temperatūroje. Anglį uždegus, toliau degimas vyksta savaime. Kodėl?
Degimo metu išsiskiria .
Klasė:
8
Dalykas
Chemija
Tema
Ką nagrinėja chemija?
Potemė
Cheminių kitimų požymiai. Būtinos cheminių reakcijų sąlygos.

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Iracionalieji skaičiai
  2. Chemija: Medžiagų fizikinės savybės ir kitimai.
  3. Fizika: Fizikos mokslas ir procesas.
  4. Fizika:
  5. Geometrija: Figūrų aukštinės. Vienodų figūrų plotai.
  6. Algebra: Lygtys su nežinomu kintamuoju
  7. Fizika:
  8. Algebra: Algebrinių reiškinių pertvarkymai
  9. Geometrija: Apskritimas, jo elementai. Kirstinė
  10. Algebra: Iracionalieji skaičiai