295.3. Cheminių kitimų požymiai. Būtinos cheminių reakcijų sąlygos.

Įrašykite trūkstamtą žodį.

Anglis užsidega tam tikroje temperatūroje. Anglį uždegus, toliau degimas vyksta savaime. Kodėl?
Degimo metu išsiskiria .
Klasė:
8
Dalykas
Chemija
Tema
Ką nagrinėja chemija?
Potemė
Cheminių kitimų požymiai. Būtinos cheminių reakcijų sąlygos.

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra:
  2. Algebra: Iracionalieji skaičiai
  3. Algebra: Proporcijos, procentai
  4. Algebra: Kvadratinė šaknis
  5. Algebra: Kvadratinės lygties skaidymas dauginamaisiais
  6. Algebra: Trupmenos išraiška
  7. Algebra: Nepilnos kvadratinės lygtys
  8. Algebra: Iracionalieji skaičiai
  9. Fizika: Medžiagos būsenos.
  10. Algebra: Tiesinių lygčių ir nelygybių sprendiniai