295.3. Cheminių kitimų požymiai. Būtinos cheminių reakcijų sąlygos.

Įrašykite trūkstamtą žodį.

Anglis užsidega tam tikroje temperatūroje. Anglį uždegus, toliau degimas vyksta savaime. Kodėl?
Degimo metu išsiskiria .
Klasė:
8
Dalykas
Chemija
Tema
Ką nagrinėja chemija?
Potemė
Cheminių kitimų požymiai. Būtinos cheminių reakcijų sąlygos.

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Chemija: Medžiagų įvairovė.
  2. Algebra: Kvadratinė šaknis
  3. Algebra: Lygtys su nežinomu kintamuoju
  4. Algebra: Trupmenos išraiška
  5. Algebra: Lygtys su nežinomu kintamuoju
  6. Algebra: Algebrinių reiškinių pertvarkymai
  7. Algebra: Tiesinių lygčių ir nelygybių sprendiniai
  8. Chemija:
  9. Fizika:
  10. Algebra: Algebrinių reiškinių pertvarkymai