295.3. Cheminių kitimų požymiai. Būtinos cheminių reakcijų sąlygos.

Įrašykite trūkstamtą žodį.

Anglis užsidega tam tikroje temperatūroje. Anglį uždegus, toliau degimas vyksta savaime. Kodėl?
Degimo metu išsiskiria .
Klasė:
8
Dalykas
Chemija
Tema
Ką nagrinėja chemija?
Potemė
Cheminių kitimų požymiai. Būtinos cheminių reakcijų sąlygos.

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Chemija: Medžiagų fizikinės savybės ir kitimai.
  2. Algebra: Algebrinių reiškinių pertvarkymai
  3. Fizika: Mechaninio judėjimo samprata.
  4. Fizika:
  5. Algebra: Algebrinių reiškinių pertvarkymai
  6. Algebra: ax² + bx = 0
  7. Algebra: Tiesinių lygčių ir nelygybių sprendiniai
  8. Fizika:
  9. Chemija: Medžiagų sudėties pastovumas. Cheminės formulės.
  10. Algebra: Iracionalieji skaičiai