1906.3. Grafiko y = kx + b brėžimas

Užrašykite atsakymą.

(Jei tinka bet koks skaičius, rašykite R, jei tik teigiamas, rašykite K). Kvadrantą rašykite romėniškais skaičiais.
Tiesinės funkcijos y=3x-10 grafikas nėra ketvirtyje, bet yra lygiagretus funkcijos y=kx+4 grafikui, kur k=
Klasė:
9
Dalykas
Algebra
Tema
Tiesinės funkcijos
Potemė
Grafiko y = kx + b brėžimas

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Koordinačių plokštuma
  2. Algebra: Tiesioginio proporcingumo funkcija
  3. Algebra: Panašūs vienanariai
  4. Geometrija: Trikampis ir elementai, kampai ir priekampiai. Trikampio pusiaukraštinė, pusiaukampinė, aukštinė, trikampio nelygybė
  5. Algebra: Dydžių priklausomybės sąvoka
  6. Algebra: Tapatybės
  7. Algebra: Lygties sąvoka
  8. Algebra:
  9. Algebra: Panašūs vienanariai
  10. Algebra: Dydžių priklausomybė