1906.3. Grafiko y = kx + b brėžimas

Užrašykite atsakymą.

(Jei tinka bet koks skaičius, rašykite R, jei tik teigiamas, rašykite K). Kvadrantą rašykite romėniškais skaičiais.
Tiesinės funkcijos y=3x-10 grafikas nėra ketvirtyje, bet yra lygiagretus funkcijos y=kx+4 grafikui, kur k=
Klasė:
9
Dalykas
Algebra
Tema
Tiesinės funkcijos
Potemė
Grafiko y = kx + b brėžimas

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Trupmenų dalumo pagrindinė savybė
  2. Algebra: Tapatybės
  3. Algebra: Racionalieji skaičiai
  4. Algebra:
  5. Algebra: Koordinačių plokštuma
  6. Algebra: Tiesinė funkcija
  7. Algebra: Laipsnis su neigiamu rodikliu
  8. Geometrija: Vienodos figūros, atkarpos ilgis, Mediana, atstumas tarp dviejų taškų.
  9. Algebra: Ekvivalentiškos lygtys
  10. Algebra: Daugianariai