204.3. Atomas ir cheminiai elementai.

Užrašykite atsakymą.

Koks yra cinko simbolis?
Klasė:
8
Dalykas
Chemija
Tema
Žvilgsnis į medžiagų mikropasaulį.
Potemė
Atomas ir cheminiai elementai.

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Fizika: Archimedo dėsnis.
  2. Algebra: ax² + c = 0
  3. Algebra: Trupmenos
  4. Chemija: Medžiagų fizikinės savybės ir kitimai.
  5. Algebra: Iracionalieji skaičiai
  6. Algebra: Atvirkštinio proporcingumo sąvoka
  7. Algebra: Moda
  8. Fizika: Fizikos mokslas ir procesai.
  9. Fizika: Medžiagos būsenos.
  10. Algebra: Moda