204.3. Atomas ir cheminiai elementai.

Užrašykite atsakymą.

Koks yra cinko simbolis?
Klasė:
8
Dalykas
Chemija
Tema
Žvilgsnis į medžiagų mikropasaulį.
Potemė
Atomas ir cheminiai elementai.

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Tikimybė
  2. Fizika: Sąveika, jėga ir saugumas.
  3. Algebra: Tiesinės funkcijos tyrimas
  4. Fizika: Garso sklidimas
  5. Algebra: Skaičiaus apytikslė reikšmė
  6. Geometrija: Pitagoro teorema. Stačiojo trikampio savybė
  7. Chemija: Medžiagų įvairovė.
  8. Algebra: ax² + bx = 0
  9. Algebra: Moda
  10. Chemija: Periodinė cheminių elementų lentelė ir atomų sandara.