204.3. Atomas ir cheminiai elementai.

Užrašykite atsakymą.

Koks yra cinko simbolis?
Klasė:
8
Dalykas
Chemija
Tema
Žvilgsnis į medžiagų mikropasaulį.
Potemė
Atomas ir cheminiai elementai.

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Fizika: Slėgis.
  2. Chemija: Medžiagų sudėtis ir struktūra
  3. Algebra:
  4. Chemija: Medžiagų fizikinės savybės ir kitimai.
  5. Algebra: Kvadratinė šaknis
  6. Geometrija: Pitagoro teorema. Stačiojo trikampio savybė
  7. Fizika: Sąveika, jėga ir saugumas.
  8. Algebra: Trupmenos
  9. Fizika: Fizikos mokslas ir procesai.
  10. Fizika: Fizikiniai dydžiai