2655.3. Kvadratinė šaknis

Parašykite teisingą atsakymą.

\sqrt{20.25}
Klasė:
8
Dalykas
Algebra
Tema
Kvadratinės šaknys
Potemė
Kvadratinė šaknis

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Geometrija: Atstumas tarp lygiagrečių tiesių
  2. Algebra: Kvadratinė šaknis
  3. Geometrija: Rombas ir jo savybės
  4. Algebra: Tiesinės funkcijos tyrimas
  5. Algebra: ax² + bx = 0
  6. Algebra: Atvirkštinio proporcingumo sąvoka
  7. Algebra: Iracionalieji skaičiai
  8. Algebra: Parabolė
  9. Algebra: Algebrinių reiškinių pertvarkymai
  10. Algebra: Diskriminantas