1776.3. Funkcija

Parašykite atsakymą.

Nurodykite funkcijos y=\frac{3x}{8} apibrėžimų sritį. (atsakyme begalybę žymėkite raidėm B)
x ∈(∆;∇)
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Funkcijos su vienu kintamuoju
Potemė
Funkcija

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Panašūs vienanariai
  2. Algebra: Matematinė išraiška. Algebrinė išraiška.
  3. Algebra: Ordinatės ašis
  4. Algebra: Skaičių lygtys
  5. Algebra: Taško koordinatės
  6. Algebra: Ordinatės ašis
  7. Algebra: Procentai ir proporcijos
  8. Geometrija: Apskritimo lanko ilgis, centras, spindulys, skersmuo, styga
  9. Geometrija: Taškas priklauso (arba ne) tiesiai linijai (spinduliui, atkarpai), taškai priklausantys plokštumoms. Tiesių linijų susikirtimo taškas, spindulio, atkarpos savybės.
  10. Algebra: Daugianarių aukščiausias laipsnis