1776.3. Funkcija

Parašykite atsakymą.

Nurodykite funkcijos y=\frac{3x}{8} apibrėžimų sritį. (atsakyme begalybę žymėkite raidėm B)
x ∈(∆;∇)
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Funkcijos su vienu kintamuoju
Potemė
Funkcija

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

 1. Geometrija: Vienodos figūros, atkarpos ilgis, Mediana, atstumas tarp dviejų taškų.
 2. Algebra: Koordinačių plokštumos taškas
 3. Algebra: Tapačių reiškinių transformacija
 4. Geometrija: Kryžminiai, gretutiniai kampai, statmenos tiesės
 5. Algebra:
 6. Algebra: Taško koordinatės
 7. Algebra: Tapatybės
 8. Algebra:
 9. Algebra: Funkcija
 10. Algebra: Funkcija y = x²
 11. Algebra: Skaičių lygtys
 12. Algebra: Dydžių priklausomybės sąvoka
 13. Geometrija: Taškas priklauso (arba ne) tiesiai linijai (spinduliui, atkarpai), taškai priklausantys plokštumoms. Tiesių linijų susikirtimo taškas, spindulio, atkarpos savybės.
 14. Algebra:
 15. Algebra: Raidė - kintamasis
 16. Algebra: Procentai ir proporcijos
 17. Algebra: Matematinė išraiška. Algebrinė išraiška.
 18. Geometrija: Taškas, tiesi linija, plokštuma, geometrinė figūra.
 19. Algebra: Procentai ir proporcijos
 20. Algebra: Ordinatės ašis
 21. Algebra: Proporcingumo koeficientas k
 22. Algebra: Tiesinės nelygybės ax + b > 0, ka
 23. Geometrija: Apskritimo lanko ilgis, centras, spindulys, skersmuo, styga
 24. Algebra: Procentai ir proporcijos
 25. Geometrija: Kampas, kampo kraštinės ir viršūnės, dydis, laipsnis, matavimas
 26. Algebra: Panašūs vienanariai
 27. Algebra: Funkcija y = x²
 28. Algebra: Skaičiaus pakėlimas nurodytu laipsniu
 29. Algebra: Greitosios daugybos formulės: sumą keliam kvadratu, skirtumą keliam kvadratu, dviejų narių sumą dauginam iš jų skirtumo
 30. Algebra: Ordinatės ašis
 31. Algebra: Lygties sąvoka
 32. Algebra: Procentai ir proporcijos
 33. Geometrija: Vienodos figūros, atkarpos ilgis, Mediana, atstumas tarp dviejų taškų.
 34. Algebra: Raidė - kintamasis
 35. Algebra: Daugianarių aukščiausias laipsnis
 36. Algebra: Lygčių su šaknimis sprendimas
 37. Geometrija: Trijų taškų tarpusavio jungimas.
 38. Algebra: Vienanariai
 39. Geometrija: Trikampis ir elementai, kampai ir priekampiai. Trikampio pusiaukraštinė, pusiaukampinė, aukštinė, trikampio nelygybė
 40. Geometrija: Taškas, tiesi linija, plokštuma, geometrinė figūra.
 41. Algebra: Tapačių reiškinių transformacija
 42. Algebra: Skaitinių nelygybių savybės