90.3. Laboratoriniai indai ir priemonės.

Užrašykite atsakymą.


Kaip vadinamas paveiksle pavaizduotas indas?
Klasė:
8
Dalykas
Chemija
Tema
Ką nagrinėja chemija?
Potemė
Laboratoriniai indai ir priemonės.

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Trupmenos išraiška
  2. Chemija: Medžiagų fizikinės savybės ir kitimai.
  3. Algebra:
  4. Geometrija: Figūrų aukštinės. Vienodų figūrų plotai.
  5. Algebra: Kvadratinės lygties skaidymas dauginamaisiais
  6. Fizika: Judėjimo rūšys.
  7. Fizika: Archimedo dėsnis.
  8. Geometrija: Kvadratas ir jo savybės
  9. Fizika:
  10. Algebra: Trupmenų sudėtis ir atimtis