628.3. Trinariai

Užrašykite atsakymą.

Ar šis teiginys teisingas? Ketvirto laipsnio daugianaris irgi vadinamas trinariu.
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Daugianariai
Potemė
Trinariai

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

 1. Geometrija: Laužtinė linija, atvira laužtinė, uždara laužtinė, laužtinių ilgis, daugiakampis, kampai, viršūnės, įstrižainės, daugiakampio perimetras
 2. Algebra: Tapačių reiškinių transformacija
 3. Algebra: Trinariai
 4. Algebra: Trupmenų dalumo pagrindinė savybė
 5. Algebra: Koordinačių plokštumos ketvirčiai
 6. Algebra: Daugianariai
 7. Algebra: Vienodi vienanariai
 8. Algebra: Laipsnio sąvoka: pagrindas, laipsnio rodiklis
 9. Algebra: Vienanariai (1-o laipsnio)
 10. Algebra: Vienanariai (1-o laipsnio)
 11. Algebra: Trupmenų dalumo pagrindinė savybė
 12. Geometrija: Kryžminiai, gretutiniai kampai, statmenos tiesės
 13. Algebra: Trinariai
 14. Algebra: Ekvivalentiškos nelygybės.
 15. Algebra:
 16. Algebra: Tiesinė funkcija y = kx + b
 17. Algebra: Trupmeniniai reiškiniai
 18. Algebra: Skaičiaus modulis
 19. Geometrija: Trikampis ir elementai, kampai ir priekampiai. Trikampio pusiaukraštinė, pusiaukampinė, aukštinė, trikampio nelygybė
 20. Geometrija: Trikampio kampų suma, kampo statinis, įžambinė, stačiojo trikampio savybė
 21. Algebra: Koordinačių plokštuma
 22. Algebra: Proporcingumo koeficientas k
 23. Algebra: Daugianariai
 24. Algebra: Skaičiaus modulis
 25. Algebra:
 26. Algebra: Grafiko y = kx + b brėžimas
 27. Algebra: Priklausomas ir nepriklausomas kintamasis
 28. Algebra: Taško koordinatės
 29. Algebra: Tiesinių nelygybių sprendiniai
 30. Algebra: Vienanario koeficientas
 31. Geometrija: Aksioma, teorema, įrodymas
 32. Algebra: Dvinariai
 33. Geometrija: Taškas priklauso (arba ne) tiesiai linijai (spinduliui, atkarpai), taškai priklausantys plokštumoms. Tiesių linijų susikirtimo taškas, spindulio, atkarpos savybės.
 34. Geometrija: Trikampis ir elementai, kampai ir priekampiai. Trikampio pusiaukraštinė, pusiaukampinė, aukštinė, trikampio nelygybė
 35. Algebra: Skaitmeninė išraiška
 36. Geometrija: Trijų taškų tarpusavio jungimas.
 37. Geometrija: Smailusis, bukasis, statusis, ištiestinis, pilnutinis kampas. Lygūs kampai, pusiaukampinė.
 38. Algebra: Tapatybių reiškiniai
 39. Algebra: Vienanariai
 40. Algebra: Dydžių priklausomybės sąvoka
 41. Algebra: Matematinė išraiška. Algebrinė išraiška.
 42. Algebra: Greitosios daugybos formulės: sumą keliam kvadratu, skirtumą keliam kvadratu, dviejų narių sumą dauginam iš jų skirtumo