1162.3. Trupmenų daugyba ir dalyba

Parinkite teisingą atsakymą!

Sudauginus ir suprastinus \frac{1}{x}\times \frac{9x}{17} gauname
Klasė:
8
Dalykas
Algebra
Tema
Trupmenos
Potemė
Trupmenų daugyba ir dalyba

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Fizika: Šviesos spektras
  2. Algebra: Funkcija
  3. Fizika:
  4. Chemija: Medžiagų fizikinės savybės ir kitimai.
  5. Algebra: Periodinės dešimtainės trupmenos
  6. Chemija: Medžiagų įvairovė.
  7. Algebra: Kvadratinės lygties sprendimas
  8. Chemija: Medžiagos kiekis.
  9. Algebra: Funkcija
  10. Algebra: Lygtys su nežinomu kintamuoju