1162.3. Trupmenų daugyba ir dalyba

Parinkite teisingą atsakymą!

Sudauginus ir suprastinus \frac{1}{x}\times \frac{9x}{17} gauname
Klasė:
8
Dalykas
Algebra
Tema
Trupmenos
Potemė
Trupmenų daugyba ir dalyba

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Fizika: Fizikiniai dydžiai
  2. Fizika: Garso savybės.
  3. Chemija: Medžiagų oksidacijos procesai ir reakcijos.
  4. Fizika: Mechaninio judėjimo samprata.
  5. Algebra: Lygtys su nežinomu kintamuoju
  6. Algebra: Hiperbolė
  7. Algebra: Proporcijos, procentai
  8. Algebra: Trupmenos išraiška
  9. Fizika:
  10. Algebra: Nepilnos kvadratinės lygtys