1320.3. Dvinariai

Parašykite atsakymą. 10 KL

Paprastas algebrinis dvinaris x+y pakeltas laipsniu n, tada atidaryti skliaustai ir pridėtas panašus narys, gautas daugianaris.
Pavyzdžiui, x+y pakeltas laipsniu
2. gauta (x+y)^{2}=(x+y)(x+y)=(x^{2}+2xy+y^{2}),
laipsniu 3: (x+y)^{3}=(x+y)(x+y)(x+y)=(x^{3}+3x^{2}y+3xy^{2}+y^{3}) ir t.t.
Kuo didesniu laipsniu pakeltas dvinaris x+y, tuo didesnis vienanaris gaunamas.
Iš kiek vienanarių bus sudarytas Niutono dvinaris, kuris pakeltas 99 laipsniu?
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Daugianariai
Potemė
Dvinariai

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Proporcingumo koeficientas k
  2. Algebra: Lygčių savybės
  3. Geometrija: Taškas priklauso (arba ne) tiesiai linijai (spinduliui, atkarpai), taškai priklausantys plokštumoms. Tiesių linijų susikirtimo taškas, spindulio, atkarpos savybės.
  4. Geometrija: Trijų taškų tarpusavio jungimas.
  5. Algebra: Kintamojo reikšmė
  6. Algebra:
  7. Algebra: Koordinačių plokštumos ketvirčiai
  8. Geometrija: Taškas priklauso (arba ne) tiesiai linijai (spinduliui, atkarpai), taškai priklausantys plokštumoms. Tiesių linijų susikirtimo taškas, spindulio, atkarpos savybės.
  9. Algebra: Tiesioginio proporcingumo sąvoka
  10. Algebra: Raidė - kintamasis