1320.3. Dvinariai

Parašykite atsakymą. 10 KL

Paprastas algebrinis dvinaris x+y pakeltas laipsniu n, tada atidaryti skliaustai ir pridėtas panašus narys, gautas daugianaris.
Pavyzdžiui, x+y pakeltas laipsniu
2. gauta (x+y)^{2}=(x+y)(x+y)=(x^{2}+2xy+y^{2}),
laipsniu 3: (x+y)^{3}=(x+y)(x+y)(x+y)=(x^{3}+3x^{2}y+3xy^{2}+y^{3}) ir t.t.
Kuo didesniu laipsniu pakeltas dvinaris x+y, tuo didesnis vienanaris gaunamas.
Iš kiek vienanarių bus sudarytas Niutono dvinaris, kuris pakeltas 99 laipsniu?
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Daugianariai
Potemė
Dvinariai

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

 1. Algebra: Vienodi vienanariai
 2. Geometrija: Taškas, tiesi linija, plokštuma, geometrinė figūra.
 3. Algebra: Skaičių lygtys
 4. Geometrija: Trijų taškų tarpusavio jungimas.
 5. Algebra: Tiesinių nelygybių sprendiniai
 6. Algebra: Vienanariai (1-o laipsnio)
 7. Algebra: Daugianarių aukščiausias laipsnis
 8. Algebra: Abcisės ašis
 9. Algebra: Matematinė išraiška. Algebrinė išraiška.
 10. Algebra: Dydžių priklausomybė
 11. Algebra: Dvinariai
 12. Algebra: Tiesioginio proporcingumo funkcija
 13. Geometrija: Taškas priklauso (arba ne) tiesiai linijai (spinduliui, atkarpai), taškai priklausantys plokštumoms. Tiesių linijų susikirtimo taškas, spindulio, atkarpos savybės.
 14. Algebra: Priešingi daugianariai
 15. Algebra: Vienanario koeficientas
 16. Algebra: Proporcingumo koeficientas k
 17. Algebra: Priklausomas ir nepriklausomas kintamasis
 18. Algebra: Vienanariai (1-o laipsnio)
 19. Algebra: Funkcija y = x²
 20. Algebra: Dvinariai
 21. Algebra: Vienanario koeficientas
 22. Algebra: Skaitmeninė išraiška
 23. Algebra: Koordinačių plokštuma
 24. Algebra: Vienanariai (1-o laipsnio)
 25. Algebra: Raidė - kintamasis
 26. Algebra: Abcisės ašis
 27. Algebra: Tiesinės nelygybės ax + b > 0, ka
 28. Geometrija: Taškas priklauso (arba ne) tiesiai linijai (spinduliui, atkarpai), taškai priklausantys plokštumoms. Tiesių linijų susikirtimo taškas, spindulio, atkarpos savybės.
 29. Algebra: Koordinačių plokštumos ketvirčiai
 30. Geometrija: Aksioma, teorema, įrodymas
 31. Algebra: Tiesioginio proporcingumo sąvoka
 32. Algebra: Tiesinės nelygybės ax + b > 0, ka
 33. Algebra:
 34. Geometrija: Taškas priklauso (arba ne) tiesiai linijai (spinduliui, atkarpai), taškai priklausantys plokštumoms. Tiesių linijų susikirtimo taškas, spindulio, atkarpos savybės.
 35. Algebra: Daugianarių aukščiausias laipsnis
 36. Algebra: Lygčių savybės
 37. Algebra: Funkcija y = x²
 38. Algebra:
 39. Algebra: Tiesioginio proporcingumo sąvoka
 40. Algebra: Kintamojo reikšmė
 41. Algebra: Koordinačių plokštumos ketvirčiai
 42. Algebra: Laipsnis su neigiamu rodikliu