1320.3. Dvinariai

Parašykite atsakymą. 10 KL

Paprastas algebrinis dvinaris x+y pakeltas laipsniu n, tada atidaryti skliaustai ir pridėtas panašus narys, gautas daugianaris.
Pavyzdžiui, x+y pakeltas laipsniu
2. gauta (x+y)^{2}=(x+y)(x+y)=(x^{2}+2xy+y^{2}),
laipsniu 3: (x+y)^{3}=(x+y)(x+y)(x+y)=(x^{3}+3x^{2}y+3xy^{2}+y^{3}) ir t.t.
Kuo didesniu laipsniu pakeltas dvinaris x+y, tuo didesnis vienanaris gaunamas.
Iš kiek vienanarių bus sudarytas Niutono dvinaris, kuris pakeltas 99 laipsniu?
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Daugianariai
Potemė
Dvinariai

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

 1. Algebra: Priešingi daugianariai
 2. Algebra: Daugianarių aukščiausias laipsnis
 3. Algebra: Koordinačių plokštumos ketvirčiai
 4. Geometrija: Trijų taškų tarpusavio jungimas.
 5. Algebra: Vienanario koeficientas
 6. Algebra: Vienanariai (1-o laipsnio)
 7. Algebra: Proporcingumo koeficientas k
 8. Algebra: Koordinačių plokštumos ketvirčiai
 9. Algebra: Funkcija y = x²
 10. Algebra: Skaitmeninė išraiška
 11. Algebra: Tiesioginio proporcingumo funkcija
 12. Algebra: Vienanariai (1-o laipsnio)
 13. Algebra:
 14. Algebra: Vienanariai (1-o laipsnio)
 15. Algebra: Koordinačių plokštuma
 16. Algebra: Tiesioginio proporcingumo sąvoka
 17. Algebra: Tiesioginio proporcingumo sąvoka
 18. Algebra:
 19. Algebra: Dvinariai
 20. Algebra: Lygčių savybės
 21. Algebra: Tiesinės nelygybės ax + b > 0, ka
 22. Algebra: Dvinariai
 23. Algebra: Abcisės ašis
 24. Geometrija: Taškas priklauso (arba ne) tiesiai linijai (spinduliui, atkarpai), taškai priklausantys plokštumoms. Tiesių linijų susikirtimo taškas, spindulio, atkarpos savybės.
 25. Algebra: Tiesinių nelygybių sprendiniai
 26. Algebra: Vienodi vienanariai
 27. Algebra: Tiesinės nelygybės ax + b > 0, ka
 28. Geometrija: Taškas, tiesi linija, plokštuma, geometrinė figūra.
 29. Geometrija: Taškas priklauso (arba ne) tiesiai linijai (spinduliui, atkarpai), taškai priklausantys plokštumoms. Tiesių linijų susikirtimo taškas, spindulio, atkarpos savybės.
 30. Geometrija: Aksioma, teorema, įrodymas
 31. Geometrija: Taškas priklauso (arba ne) tiesiai linijai (spinduliui, atkarpai), taškai priklausantys plokštumoms. Tiesių linijų susikirtimo taškas, spindulio, atkarpos savybės.
 32. Algebra: Dydžių priklausomybė
 33. Algebra: Matematinė išraiška. Algebrinė išraiška.
 34. Algebra: Daugianarių aukščiausias laipsnis
 35. Algebra: Funkcija y = x²
 36. Algebra: Abcisės ašis
 37. Algebra: Raidė - kintamasis
 38. Algebra: Laipsnis su neigiamu rodikliu
 39. Algebra: Priklausomas ir nepriklausomas kintamasis
 40. Algebra: Skaičių lygtys
 41. Algebra: Kintamojo reikšmė
 42. Algebra: Vienanario koeficientas