1320.3. Dvinariai

Parašykite atsakymą. 10 KL

Paprastas algebrinis dvinaris x+y pakeltas laipsniu n, tada atidaryti skliaustai ir pridėtas panašus narys, gautas daugianaris.
Pavyzdžiui, x+y pakeltas laipsniu
2. gauta (x+y)^{2}=(x+y)(x+y)=(x^{2}+2xy+y^{2}),
laipsniu 3: (x+y)^{3}=(x+y)(x+y)(x+y)=(x^{3}+3x^{2}y+3xy^{2}+y^{3}) ir t.t.
Kuo didesniu laipsniu pakeltas dvinaris x+y, tuo didesnis vienanaris gaunamas.
Iš kiek vienanarių bus sudarytas Niutono dvinaris, kuris pakeltas 99 laipsniu?
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Daugianariai
Potemė
Dvinariai

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

 1. Algebra: Vienanariai (1-o laipsnio)
 2. Algebra: Vienanario koeficientas
 3. Algebra: Vienanariai (1-o laipsnio)
 4. Algebra: Raidė - kintamasis
 5. Algebra: Skaitmeninė išraiška
 6. Algebra: Lygčių savybės
 7. Algebra: Daugianarių aukščiausias laipsnis
 8. Algebra: Skaičių lygtys
 9. Algebra: Tiesioginio proporcingumo sąvoka
 10. Algebra: Proporcingumo koeficientas k
 11. Algebra: Vienodi vienanariai
 12. Algebra: Daugianarių aukščiausias laipsnis
 13. Geometrija: Taškas priklauso (arba ne) tiesiai linijai (spinduliui, atkarpai), taškai priklausantys plokštumoms. Tiesių linijų susikirtimo taškas, spindulio, atkarpos savybės.
 14. Geometrija: Taškas priklauso (arba ne) tiesiai linijai (spinduliui, atkarpai), taškai priklausantys plokštumoms. Tiesių linijų susikirtimo taškas, spindulio, atkarpos savybės.
 15. Algebra: Koordinačių plokštumos ketvirčiai
 16. Geometrija: Taškas, tiesi linija, plokštuma, geometrinė figūra.
 17. Algebra:
 18. Algebra: Tiesinių nelygybių sprendiniai
 19. Algebra: Koordinačių plokštumos ketvirčiai
 20. Algebra: Abcisės ašis
 21. Algebra: Tiesinės nelygybės ax + b > 0, ka
 22. Algebra: Tiesinės nelygybės ax + b > 0, ka
 23. Geometrija: Aksioma, teorema, įrodymas
 24. Algebra: Dvinariai
 25. Algebra: Funkcija y = x²
 26. Algebra: Kintamojo reikšmė
 27. Algebra: Dvinariai
 28. Algebra: Funkcija y = x²
 29. Algebra: Vienanario koeficientas
 30. Algebra: Matematinė išraiška. Algebrinė išraiška.
 31. Algebra: Vienanariai (1-o laipsnio)
 32. Algebra: Dydžių priklausomybė
 33. Algebra: Priešingi daugianariai
 34. Algebra: Tiesioginio proporcingumo funkcija
 35. Algebra: Tiesioginio proporcingumo sąvoka
 36. Algebra: Laipsnis su neigiamu rodikliu
 37. Algebra:
 38. Geometrija: Taškas priklauso (arba ne) tiesiai linijai (spinduliui, atkarpai), taškai priklausantys plokštumoms. Tiesių linijų susikirtimo taškas, spindulio, atkarpos savybės.
 39. Algebra: Abcisės ašis
 40. Algebra: Koordinačių plokštuma
 41. Geometrija: Trijų taškų tarpusavio jungimas.
 42. Algebra: Priklausomas ir nepriklausomas kintamasis