2087.3. Kvadratinės lygties sprendimas

Parašykite atsakymą.

Apskaičiuokite b ir c daugybą, jei x_1=-4, x_2=4 ir a=1, atsiminkite, kad x_1 and x_2 yra trinario ax^2+bx+c šaknys.
Klasė:
9
Dalykas
Algebra
Tema
Kvadratinės lygtys
Potemė
Kvadratinės lygties sprendimas

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Chemija: Medžiagų įvairovė.
  2. Geometrija: Daugiakampio kampų suma, apibrėžtinis arba įbrėžtinis keturkampis, daugiakampio įstrižainės.
  3. Fizika: Šviesos spektras.
  4. Chemija: Oro sudėtis ir jo panaudojimas (reakcijos)
  5. Fizika: Archimedo dėsnis.
  6. Algebra: Trupmenos išraiška
  7. Geometrija: Stačiakampis ir jo savybės
  8. Fizika: Šviesos lūžimas ir optiniai prietaisai
  9. Algebra:
  10. Fizika: