2059.3. Diskriminantas

Parašykite atsakymą.

Apskaičiuokite c koeficientą, kai D=9 a=1 b=-3, kai kvagratinės lygties pavidalas ax^2+bx+c=0 ir D yra diskriminantas.
c=
Klasė:
9
Dalykas
Algebra
Tema
Kvadratinės lygtys
Potemė
Diskriminantas

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Absoliučioji ir santykinė paklaida
  2. Geometrija: Stygos statmenos spinduliui savybė
  3. Algebra: Proporcijos, procentai
  4. Fizika: Judėjimo rūšys.
  5. Geometrija: Apie statųjį trikampį apibrėžtas apskritimas
  6. Algebra: Trupmenų sudėtis ir atimtis
  7. Chemija:
  8. Chemija: Rūgštys ir bazės. Indikatoriai.
  9. Algebra: Skaičiaus apytikslė reikšmė
  10. Geometrija: Apskritimas, jo elementai. Kirstinė