2059.3. Diskriminantas

Parašykite atsakymą.

Apskaičiuokite c koeficientą, kai D=9 a=1 b=-3, kai kvagratinės lygties pavidalas ax^2+bx+c=0 ir D yra diskriminantas.
c=
Klasė:
9
Dalykas
Algebra
Tema
Kvadratinės lygtys
Potemė
Diskriminantas

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Kvadratinės lygties skaidymas dauginamaisiais
  2. Algebra: Skirtingo dydžio vienetai
  3. Algebra: Kvadratinės šaknies traukimas
  4. Algebra: Diskriminantas
  5. Algebra: Trupmenos išraiška
  6. Chemija: 10. kl
  7. Algebra: Absoliučioji ir santykinė paklaida
  8. Algebra: Parabolė
  9. Geometrija: Atstumas tarp lygiagrečių tiesių
  10. Algebra: Kvadratinės lygtys