2114.3. Viršūnės, briaunos, paviršiaus plotas. Prizmė (taisyklinga), Piramidė (taisyklinga), ritinys, kūgis ir rutulys

Parašykite atsakymą.

Taisyklingos prizmės, kurios pagrindas yra 12, briaunų skaičius yra
Klasė:
9
Dalykas
Geometrija
Tema
Geometrinės figūros: prizmė, piramidė, ritinys, kūgis ir rutulys
Potemė
Viršūnės, briaunos, paviršiaus plotas. Prizmė (taisyklinga), Piramidė (taisyklinga), ritinys, kūgis ir rutulys

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Geometrija:
  2. Fizika: Įelektrinti kūnai ir jų sąveika.
  3. Fizika: Elektros grandinių panaudojimas
  4. Chemija:
  5. Algebra: Nepilnos kvadratinės nelygybės
  6. Fizika: Elektromagnetinių bangų spinduliavimas.
  7. Algebra: Funkcija ir jos savybės
  8. Algebra: Diferencijavimas
  9. Algebra: Nelygybių sprendimas intervalų metodu
  10. Fizika: Elektromagnetinių virpesių samprata.