1409.3. Tapatybės

Užrašykite teisingą atsakymą.

Duota a=b+c ir b=3c. Išreikškite c ir b per a.
9c-b=
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Paprastų algebrinių reiškinių pertvarkymai
Potemė
Tapatybės

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Panašūs daugianariai
  2. Geometrija:
  3. Algebra: Tiesinės nelygybės ax + b > 0, ka
  4. Algebra: Funkcija y = x²
  5. Geometrija: Vienodos figūros, atkarpos ilgis, Mediana, atstumas tarp dviejų taškų.
  6. Geometrija: Sąvokos apibrėžimas, sąvokos žymėjimas.
  7. Algebra:
  8. Algebra: Tapatybės
  9. Geometrija: Trikampio kampų suma, kampo statinis, įžambinė, stačiojo trikampio savybė
  10. Algebra: Paprastosios ir dešimtainės trupmenos