1989.3. Veiksmai su vienanariais

Parinkite atsakymą.

Vienanarį 0.7mb^5 0.5by^5 užrašykite įprasta forma.

Vienanario laipsnis =
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Vienanariai
Potemė
Veiksmai su vienanariais

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Priklausomas ir nepriklausomas kintamasis
  2. Algebra: Priklausomas ir nepriklausomas kintamasis
  3. Algebra: Paprastosios ir dešimtainės trupmenos
  4. Algebra: Taško koordinatės
  5. Algebra: Panašūs vienanariai
  6. Algebra: Vienanariai
  7. Algebra: Veiksmai su vienanariais
  8. Algebra: Trinariai
  9. Algebra: Skaičiaus pakėlimas nurodytu laipsniu
  10. Geometrija: Laužtinė linija, atvira laužtinė, uždara laužtinė, laužtinių ilgis, daugiakampis, kampai, viršūnės, įstrižainės, daugiakampio perimetras.