1989.3. Veiksmai su vienanariais

Parinkite atsakymą.

Vienanarį 0.7mb^5 0.5by^5 užrašykite įprasta forma.

Vienanario laipsnis =
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Vienanariai
Potemė
Veiksmai su vienanariais

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

 1. Algebra: Ekvivalentiškos lygtys
 2. Algebra: Paprastosios ir dešimtainės trupmenos
 3. Algebra: Koordinačių plokštumos taškas
 4. Algebra: Tapatybių reiškiniai
 5. Algebra: Trinariai
 6. Algebra: Koordinačių plokštumos taškas
 7. Algebra: Panašūs vienanariai
 8. Algebra: Tiesinės lygtys ax + b = 0, kai a, b ∈ Q
 9. Algebra:
 10. Algebra: Vienanariai
 11. Algebra: Funkcijų išraiška formule, lentele, grafiku
 12. Algebra: Koordinačių ašys ir taškų koordinatės
 13. Algebra: Koordinačių ašys ir taškų koordinatės
 14. Algebra: Taško koordinatės
 15. Algebra: Tiesinė funkcija y = kx + b
 16. Algebra: Ekvivalentiškos nelygybės.
 17. Geometrija: Smailusis, bukasis, statusis, ištiestinis, pilnutinis kampas. Lygūs kampai, pusiaukampinė.
 18. Algebra: Priklausomas ir nepriklausomas kintamasis
 19. Algebra: Skaičiaus pakėlimas nurodytu laipsniu
 20. Geometrija: Trikampis ir elementai, kampai ir priekampiai. Trikampio pusiaukraštinė, pusiaukampinė, aukštinė, trikampio nelygybė
 21. Algebra:
 22. Algebra: Priklausomas ir nepriklausomas kintamasis
 23. Algebra: Funkcija
 24. Algebra: Panašūs vienanariai
 25. Algebra: Veiksmai su vienanariais
 26. Algebra: Tapačių reiškinių transformacija
 27. Geometrija: Vienodos figūros, atkarpos ilgis, Mediana, atstumas tarp dviejų taškų.
 28. Algebra: Funkcijų išraiška formule, lentele, grafiku
 29. Algebra: Funkcija y = x²
 30. Algebra: Paprastosios ir dešimtainės trupmenos
 31. Geometrija: Trikampio kampų suma, kampo statinis, įžambinė, stačiojo trikampio savybė
 32. Algebra: Priklausomas ir nepriklausomas kintamasis
 33. Geometrija: Sąvokos apibrėžimas, sąvokos žymėjimas.
 34. Algebra:
 35. Geometrija: Laužtinė linija, atvira laužtinė, uždara laužtinė, laužtinių ilgis, daugiakampis, kampai, viršūnės, įstrižainės, daugiakampio perimetras.
 36. Algebra: Skaičių lygtys
 37. Algebra: Ekvivalentiškos nelygybės.
 38. Algebra: Ekvivalentiškos lygtys
 39. Algebra: Trupmeniniai reiškiniai
 40. Algebra: Priklausomas ir nepriklausomas kintamasis
 41. Algebra: Trinariai
 42. Algebra: Ordinatės ašis