1989.3. Veiksmai su vienanariais

Parinkite atsakymą.

Vienanarį 0.7mb^5 0.5by^5 užrašykite įprasta forma.

Vienanario laipsnis =
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Vienanariai
Potemė
Veiksmai su vienanariais

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

 1. Algebra: Panašūs vienanariai
 2. Algebra: Funkcija
 3. Algebra: Trinariai
 4. Algebra: Ekvivalentiškos lygtys
 5. Algebra: Ekvivalentiškos lygtys
 6. Geometrija: Vienodos figūros, atkarpos ilgis, Mediana, atstumas tarp dviejų taškų.
 7. Algebra: Tiesinė funkcija y = kx + b
 8. Algebra: Skaičiaus pakėlimas nurodytu laipsniu
 9. Algebra: Tapačių reiškinių transformacija
 10. Algebra: Trinariai
 11. Algebra: Trupmeniniai reiškiniai
 12. Algebra: Funkcijų išraiška formule, lentele, grafiku
 13. Algebra: Skaičių lygtys
 14. Algebra:
 15. Algebra:
 16. Geometrija: Trikampis ir elementai, kampai ir priekampiai. Trikampio pusiaukraštinė, pusiaukampinė, aukštinė, trikampio nelygybė
 17. Algebra: Koordinačių ašys ir taškų koordinatės
 18. Algebra: Ordinatės ašis
 19. Geometrija: Laužtinė linija, atvira laužtinė, uždara laužtinė, laužtinių ilgis, daugiakampis, kampai, viršūnės, įstrižainės, daugiakampio perimetras.
 20. Geometrija: Smailusis, bukasis, statusis, ištiestinis, pilnutinis kampas. Lygūs kampai, pusiaukampinė.
 21. Algebra: Vienanariai
 22. Algebra: Koordinačių plokštumos taškas
 23. Algebra: Tiesinės lygtys ax + b = 0, kai a, b ∈ Q
 24. Geometrija: Trikampio kampų suma, kampo statinis, įžambinė, stačiojo trikampio savybė
 25. Algebra:
 26. Algebra: Koordinačių plokštumos taškas
 27. Geometrija: Sąvokos apibrėžimas, sąvokos žymėjimas.
 28. Algebra: Priklausomas ir nepriklausomas kintamasis
 29. Algebra: Veiksmai su vienanariais
 30. Algebra: Priklausomas ir nepriklausomas kintamasis
 31. Algebra: Priklausomas ir nepriklausomas kintamasis
 32. Algebra: Priklausomas ir nepriklausomas kintamasis
 33. Algebra: Tapatybių reiškiniai
 34. Algebra: Paprastosios ir dešimtainės trupmenos
 35. Algebra: Koordinačių ašys ir taškų koordinatės
 36. Algebra: Funkcija y = x²
 37. Algebra: Funkcijų išraiška formule, lentele, grafiku
 38. Algebra: Ekvivalentiškos nelygybės.
 39. Algebra: Taško koordinatės
 40. Algebra: Ekvivalentiškos nelygybės.
 41. Algebra: Paprastosios ir dešimtainės trupmenos
 42. Algebra: Panašūs vienanariai