1989.3. Veiksmai su vienanariais

Parinkite atsakymą.

Vienanarį 0.7mb^5 0.5by^5 užrašykite įprasta forma.

Vienanario laipsnis =
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Vienanariai
Potemė
Veiksmai su vienanariais

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Skaičiaus pakėlimas nurodytu laipsniu
  2. Algebra: Veiksmai su vienanariais
  3. Algebra: Funkcija
  4. Geometrija: Smailusis, bukasis, statusis, ištiestinis, pilnutinis kampas. Lygūs kampai, pusiaukampinė.
  5. Algebra: Trinariai
  6. Algebra: Koordinačių plokštumos taškas
  7. Algebra: Tapačių reiškinių transformacija
  8. Geometrija: Trikampio kampų suma, kampo statinis, įžambinė, stačiojo trikampio savybė
  9. Geometrija: Vienodos figūros, atkarpos ilgis, Mediana, atstumas tarp dviejų taškų.
  10. Algebra: Priklausomas ir nepriklausomas kintamasis