1716.3. Dydžių priklausomybės sąvoka

Pažymėkite teisingą atsakymą.

Ar šis teiginys teisingas?
Kiekvienas nepriklausomas kintamasis turi du priklausomus kintamuosius.
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Funkcijos su vienu kintamuoju
Potemė
Dydžių priklausomybės sąvoka

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Paprastosios ir dešimtainės trupmenos
  2. Algebra: Racionalieji skaičiai
  3. Algebra: Lygčių savybės
  4. Algebra: Koordinačių plokštumos ketvirčiai
  5. Geometrija: Kryžminiai, gretutiniai kampai, statmenos tiesės
  6. Algebra: Kintamojo reikšmė
  7. Algebra: Daugianarių aukščiausias laipsnis
  8. Algebra: Daugianarių aukščiausias laipsnis
  9. Algebra: Daugianariai
  10. Algebra: Tiesioginio proporcingumo funkcija