1716.3. Dydžių priklausomybės sąvoka

Pažymėkite teisingą atsakymą.

Ar šis teiginys teisingas?
Kiekvienas nepriklausomas kintamasis turi du priklausomus kintamuosius.
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Funkcijos su vienu kintamuoju
Potemė
Dydžių priklausomybės sąvoka

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Skaičiaus modulis
  2. Algebra: Grafiko y = kx + b brėžimas
  3. Algebra: Lygties sąvoka
  4. Algebra: Koordinačių ašys ir taškų koordinatės
  5. Algebra: Kintamojo reikšmė
  6. Algebra: Proporcingumo koeficientas k
  7. Algebra:
  8. Algebra: Trupmeniniai reiškiniai
  9. Geometrija: Kryžminiai, gretutiniai kampai, statmenos tiesės
  10. Algebra: Paprastosios ir dešimtainės trupmenos