1716.3. Dydžių priklausomybės sąvoka

Pažymėkite teisingą atsakymą.

Ar šis teiginys teisingas?
Kiekvienas nepriklausomas kintamasis turi du priklausomus kintamuosius.
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Funkcijos su vienu kintamuoju
Potemė
Dydžių priklausomybės sąvoka

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Lygties sąvoka
  2. Algebra: Koordinačių plokštumos ketvirčiai
  3. Algebra: Daugianariai
  4. Algebra: Lygties sąvoka
  5. Algebra: Taško koordinatės
  6. Algebra: Panašūs vienanariai
  7. Algebra: Koordinačių ašys ir taškų koordinatės
  8. Algebra: Lygčių savybės
  9. Geometrija: Kryžminiai, gretutiniai kampai, statmenos tiesės
  10. Algebra: Paprastosios ir dešimtainės trupmenos