1662.3. Vienodos figūros, atkarpos ilgis, Mediana, atstumas tarp dviejų taškų.

Pasirinkite teisingą atsakymą.

Atkarpos ilgis_________.
Klasė:
9
Dalykas
Geometrija
Tema
Panašios figūros. Atkarpos ilgis
Potemė
Vienodos figūros, atkarpos ilgis, Mediana, atstumas tarp dviejų taškų.

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

 1. Algebra: Paprastosios ir dešimtainės trupmenos
 2. Algebra: Ordinatės ašis
 3. Geometrija: Vienodos figūros, atkarpos ilgis, Mediana, atstumas tarp dviejų taškų.
 4. Algebra: Priklausomas ir nepriklausomas kintamasis
 5. Algebra: Ekvivalentiškos nelygybės.
 6. Algebra: Koordinačių ašys ir taškų koordinatės
 7. Algebra: Ekvivalentiškos lygtys
 8. Algebra: Ekvivalentiškos lygtys
 9. Algebra: Panašūs vienanariai
 10. Algebra: Tiesinė funkcija y = kx + b
 11. Algebra: Trinariai
 12. Geometrija: Trikampio kampų suma, kampo statinis, įžambinė, stačiojo trikampio savybė
 13. Geometrija: Laužtinė linija, atvira laužtinė, uždara laužtinė, laužtinių ilgis, daugiakampis, kampai, viršūnės, įstrižainės, daugiakampio perimetras.
 14. Algebra: Trinariai
 15. Algebra: Funkcija y = x²
 16. Algebra: Priklausomas ir nepriklausomas kintamasis
 17. Geometrija: Sąvokos apibrėžimas, sąvokos žymėjimas.
 18. Algebra: Vienanariai
 19. Algebra: Veiksmai su vienanariais
 20. Algebra:
 21. Algebra: Koordinačių plokštumos taškas
 22. Algebra: Skaičių lygtys
 23. Algebra: Funkcijų išraiška formule, lentele, grafiku
 24. Algebra: Skaičiaus pakėlimas nurodytu laipsniu
 25. Algebra: Koordinačių plokštumos taškas
 26. Geometrija: Smailusis, bukasis, statusis, ištiestinis, pilnutinis kampas. Lygūs kampai, pusiaukampinė.
 27. Algebra: Koordinačių ašys ir taškų koordinatės
 28. Algebra: Tapačių reiškinių transformacija
 29. Algebra: Ekvivalentiškos nelygybės.
 30. Algebra: Funkcija
 31. Algebra: Trupmeniniai reiškiniai
 32. Algebra: Priklausomas ir nepriklausomas kintamasis
 33. Algebra: Taško koordinatės
 34. Geometrija: Trikampis ir elementai, kampai ir priekampiai. Trikampio pusiaukraštinė, pusiaukampinė, aukštinė, trikampio nelygybė
 35. Algebra: Tiesinės lygtys ax + b = 0, kai a, b ∈ Q
 36. Algebra: Tapatybių reiškiniai
 37. Algebra: Priklausomas ir nepriklausomas kintamasis
 38. Algebra: Funkcijų išraiška formule, lentele, grafiku
 39. Algebra:
 40. Algebra:
 41. Algebra: Panašūs vienanariai
 42. Algebra: Paprastosios ir dešimtainės trupmenos