2092.3. Kvadratinės lygties skaidymas dauginamaisiais

Parašykite atsakymą.

Išskaidykite dauginamaisiais x^2+6x-27.
(x+9)
Klasė:
9
Dalykas
Algebra
Tema
Kvadratinės lygtys
Potemė
Kvadratinės lygties skaidymas dauginamaisiais

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Fizika: Kaip fizika tiria gamtą
  2. Algebra: Parabolė
  3. Geometrija: Figūrų aukštinės. Vienodų figūrų plotai.
  4. Algebra: Racionali išraiška
  5. Algebra: ax² + bx = 0
  6. Algebra: Tiesinės funkcijos tyrimas
  7. Algebra:
  8. Chemija: Vandens fizikinės savybės. Tirpalai (masės dalis).
  9. Chemija: Medžiagų sudėties pastovumas. Cheminės formulės.
  10. Algebra: Aritmetinė kvadratinė šaknis