2092.3. Kvadratinės lygties skaidymas dauginamaisiais

Parašykite atsakymą.

Išskaidykite dauginamaisiais x^2+6x-27.
(x+9)
Klasė:
9
Dalykas
Algebra
Tema
Kvadratinės lygtys
Potemė
Kvadratinės lygties skaidymas dauginamaisiais

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Skirtingo dydžio vienetai
  2. Fizika: Gravitacija, trintis ir deformacija.
  3. Algebra: Aritmetinė kvadratinė šaknis
  4. Geometrija: Trikampio pusiaukraštinių savybė
  5. Algebra: Tiesinės funkcijos tyrimas
  6. Algebra: Atvirkštinio proporcingumo sąvoka
  7. Algebra: Parabolė
  8. Algebra: Kvadratinės šaknies traukimas
  9. Algebra: Kvadratinės lygties skaidymas dauginamaisiais
  10. Algebra: Kvadratinės šaknies traukimas