1501.3. Trupmeniniai reiškiniai

Parašykite atsakymą.

Apskaičiuokite trupmeninį reiškinį
\frac{8z^2y}{18}\div \frac{10zy^2}{66}\times \frac{5zy^2}{11}\div \frac{4z^2y}{6} !
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Vienanariai
Potemė
Trupmeniniai reiškiniai

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Greitosios daugybos formulės: sumą keliam kvadratu, skirtumą keliam kvadratu, dviejų narių sumą dauginam iš jų skirtumo
  2. Algebra: Panašūs vienanariai
  3. Algebra: Trupmenų dalumo pagrindinė savybė
  4. Algebra: Lygčių savybės
  5. Algebra: Koordinačių plokštumos ketvirčiai
  6. Algebra: Lygčių su šaknimis sprendimas
  7. Algebra: Skaitinių nelygybių savybės
  8. Algebra: Priklausomas ir nepriklausomas kintamasis
  9. Geometrija: Vidaus vienašaliai ir priešiniai kampai tarp lygiagrečių tiesių, lygiagrečių tiesių savybės
  10. Algebra: Kintamojo reikšmė