1501.3. Trupmeniniai reiškiniai

Parašykite atsakymą.

Apskaičiuokite trupmeninį reiškinį
\frac{8z^2y}{18}\div \frac{10zy^2}{66}\times \frac{5zy^2}{11}\div \frac{4z^2y}{6} !
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Vienanariai
Potemė
Trupmeniniai reiškiniai

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Trupmeniniai reiškiniai
  2. Algebra:
  3. Geometrija: Kampas, kampo kraštinės ir viršūnės, dydis, laipsnis, matavimas
  4. Algebra: Tiesinės nelygybės ax + b > 0, ka
  5. Geometrija: Vidaus vienašaliai ir priešiniai kampai tarp lygiagrečių tiesių, lygiagrečių tiesių savybės
  6. Algebra: Koordinačių plokštumos ketvirčiai
  7. Algebra: Vienanariai (1-o laipsnio)
  8. Algebra: Tapačių reiškinių transformacija
  9. Algebra: Tiesinė funkcija y = kx + b
  10. Geometrija: Vienodos figūros, atkarpos ilgis, Mediana, atstumas tarp dviejų taškų.