275.3. Fizikiniai dydžiai

Parašyti atsakymą.

Sulčių gamintojai siekia atkurti senovinius matavimo vienetus - Rygos lanką, tūrio vienetą, kurio vertė - 1,275 l. Kiekis sulčių yra 2 l. Išreikškite tai Rygos lankais - senoviniu tūrio vienetu, suapvalinkite iki šimtųjų!
Rygos lankai
Klasė:
7
Dalykas
Fizika
Tema
Ką moko fizika?
Potemė
Fizikiniai dydžiai.

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Geometrija: Pitagoro teorema. Stačiojo trikampio savybė
  2. Fizika: Fizikos mokslas ir procesai.
  3. Chemija: Periodinė cheminių elementų lentelė ir atomų sandara.
  4. Algebra: Trupmenos pagrindinė savybė
  5. Fizika: Šviesos spektras.
  6. Algebra: Mediana
  7. Chemija: Atomas ir cheminiai elementai.
  8. Chemija: Medžiagos kiekis.
  9. Fizika:
  10. Chemija: Medžiagų oksidacijos procesai ir reakcijos.