275.3. Fizikiniai dydžiai

Parašyti atsakymą.

Sulčių gamintojai siekia atkurti senovinius matavimo vienetus - Rygos lanką, tūrio vienetą, kurio vertė - 1,275 l. Kiekis sulčių yra 2 l. Išreikškite tai Rygos lankais - senoviniu tūrio vienetu, suapvalinkite iki šimtųjų!
Rygos lankai
Klasė:
7
Dalykas
Fizika
Tema
Ką moko fizika?
Potemė
Fizikiniai dydžiai.

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Moda
  2. Fizika: Archimedo dėsnis.
  3. Algebra: ax² + bx = 0
  4. Geometrija: Lygiagretainis, jo elementai ir savybės
  5. Chemija: Medžiagos kiekis.
  6. Algebra: Moda
  7. Algebra: Amplitudė (varjacinė eilutė)
  8. Fizika: Garso sklidimas
  9. Chemija: Periodinė cheminių elementų lentelė ir atomų sandara.
  10. Algebra: Tiesinės funkcijos tyrimas