2021.3. ax² + bx = 0

Parašykite atsakymą.

Apskaičiuokite lygties x^2-9x=0 antrą šaknį.
x_1=0; x_2=
Klasė:
9
Dalykas
Algebra
Tema
Kvadratinės lygtys
Potemė
ax² + bx = 0