1907.3. Grafiko y = kx + b brėžimas

Užrašykite atsakymą.

(Jei tinka bet koks skaičius, rašykite R, jei tik teigiamas, rašykite K). Kvadrantą rašykite romėniškais skaičiais.
Tiesinės funkcijos y=-x+25 grafikas nėra ketvirtyje, bet yra lygiagretus funkcijos y=kx+b grafikui, kur k= ;b=
Klasė:
9
Dalykas
Algebra
Tema
Tiesinės funkcijos
Potemė
Grafiko y = kx + b brėžimas

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Geometrija: Kampas, kampo kraštinės ir viršūnės, dydis, laipsnis, matavimas
  2. Geometrija: Aksioma, teorema, įrodymas
  3. Algebra: Vienanariai
  4. Algebra: Koordinačių plokštumos ketvirčiai
  5. Algebra: Priešingi daugianariai
  6. Geometrija: Aksioma, teorema, įrodymas
  7. Algebra: Koordinačių plokštuma
  8. Algebra: Trinariai
  9. Algebra:
  10. Geometrija: Lygiašonis trikampis, šoninės kraštinės, pagrindas, lygiakraštis trikampis, aukštinė, jo savybės.