766.3. Smailusis, bukasis, statusis, ištiestinis, pilnutinis kampas. Lygūs kampai, pusiaukampinė.


Parašykite atsakymą.

Duoti kampai ∢ACE, ∢BCE, ∢ACB, ∢ECD. Kuris iš jų ištiestinis kampas?
Klasė:
7
Dalykas
Geometrija
Tema
Kampas, jo dydis ir rūšys
Potemė
Smailusis, bukasis, statusis, ištiestinis, pilnutinis kampas. Lygūs kampai, pusiaukampinė.

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Geometrija: Apskritimo lanko ilgis, centras, spindulys, skersmuo, styga
  2. Algebra: Racionalieji skaičiai
  3. Algebra: Greitosios daugybos formulės.
  4. Algebra: Skaitinių nelygybių savybės
  5. Algebra: Veiksmai su daugianariais
  6. Algebra: Abcisės ašis
  7. Algebra: Daugianariai
  8. Algebra: Skaičiaus pakėlimas nurodytu laipsniu
  9. Algebra: Panašūs vienanariai
  10. Algebra: Greitosios daugybos formulės: sumą keliam kvadratu, skirtumą keliam kvadratu, dviejų narių sumą dauginam iš jų skirtumo