766.3. Smailusis, bukasis, statusis, ištiestinis, pilnutinis kampas. Lygūs kampai, pusiaukampinė.


Parašykite atsakymą.

Duoti kampai ∢ACE, ∢BCE, ∢ACB, ∢ECD. Kuris iš jų ištiestinis kampas?
Klasė:
7
Dalykas
Geometrija
Tema
Kampas, jo dydis ir rūšys
Potemė
Smailusis, bukasis, statusis, ištiestinis, pilnutinis kampas. Lygūs kampai, pusiaukampinė.

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Trupmenų dalumo pagrindinė savybė
  2. Algebra: Skaičiaus pakėlimas nurodytu laipsniu
  3. Algebra: Lygčių savybės
  4. Algebra: Skaičiaus pakėlimas nurodytu laipsniu
  5. Algebra: Lygčių su šaknimis sprendimas
  6. Geometrija: Lygiašonis trikampis, šoninės kraštinės, pagrindas, lygiakraštis trikampis, aukštinė, jo savybės.
  7. Algebra: Matematinė išraiška. Algebrinė išraiška.
  8. Algebra: Tiesinių nelygybių sprendiniai
  9. Algebra: Trupmenų dalumo pagrindinė savybė
  10. Algebra: Racionalieji skaičiai