21.3. Kaip fizika tiria gamtą.

Parašykite teisingą atsakymą

Zita ir Martynas šeimininkaudami virtuvėje pastebėjo, kad beriant cukrų, druską, miltus ir manų kruopas, susidaro skirtingo aukščio krūvelės, turinčios skirtingą nuolydį. Jaunuoliai nusprendė ištirti, kaip krūvelių aukštis priklauso nuo beriamų dalelių formos ir dydžio. Padėkite jiems sudėlioti tyrimo eigą teisinga tvarka!
Pripildyti 4 vienodo tūrio dubenis atitinkamai miltais, cukrumi, druska ir kruopomis
Užrašyti seką, kuria diėja krūvelių aukštis
Palyginti visų krūvelių aukščius
Klasė:
7
Dalykas
Fizika
Tema
Ką moko fizika?
Potemė
Kaip fizika tiria gamtą.

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Chemija: Medžiagos kiekis.
  2. Algebra: ax² + bx = 0
  3. Geometrija: Pitagoro teorema. Stačiojo trikampio savybė
  4. Algebra: Amplitudė (varjacinė eilutė)
  5. Algebra: Skaičiaus apytikslė reikšmė
  6. Algebra: Periodinės dešimtainės trupmenos
  7. Fizika: Optikos reiškinys gamtoje.
  8. Algebra: Mediana
  9. Geometrija: Rombas ir jo savybės
  10. Chemija: Medžiagų oksidacijos procesai ir reakcijos.