1500.3. Trupmeniniai reiškiniai

Parašykite atsakymą.

Atlikite veiksmus su vienanarių trupmenomi
\frac{4xy}{9}:\frac{2xy}{3} !
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Vienanariai
Potemė
Trupmeniniai reiškiniai

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

 1. Algebra: Paprastosios ir dešimtainės trupmenos
 2. Algebra: Vienanariai
 3. Geometrija: Sąvokos apibrėžimas, sąvokos žymėjimas.
 4. Algebra: Paprastosios ir dešimtainės trupmenos
 5. Algebra: Funkcijų išraiška formule, lentele, grafiku
 6. Algebra: Koordinačių plokštumos taškas
 7. Algebra: Ekvivalentiškos lygtys
 8. Algebra: Koordinačių ašys ir taškų koordinatės
 9. Algebra: Skaičių lygtys
 10. Algebra:
 11. Algebra: Priklausomas ir nepriklausomas kintamasis
 12. Geometrija: Trikampio kampų suma, kampo statinis, įžambinė, stačiojo trikampio savybė
 13. Algebra: Veiksmai su vienanariais
 14. Algebra: Koordinačių ašys ir taškų koordinatės
 15. Algebra:
 16. Algebra: Ekvivalentiškos nelygybės.
 17. Geometrija: Laužtinė linija, atvira laužtinė, uždara laužtinė, laužtinių ilgis, daugiakampis, kampai, viršūnės, įstrižainės, daugiakampio perimetras.
 18. Algebra: Priklausomas ir nepriklausomas kintamasis
 19. Algebra: Ordinatės ašis
 20. Algebra: Trupmeniniai reiškiniai
 21. Algebra: Funkcija y = x²
 22. Algebra: Taško koordinatės
 23. Algebra: Ekvivalentiškos lygtys
 24. Algebra: Panašūs vienanariai
 25. Geometrija: Trikampis ir elementai, kampai ir priekampiai. Trikampio pusiaukraštinė, pusiaukampinė, aukštinė, trikampio nelygybė
 26. Algebra: Trinariai
 27. Geometrija: Vienodos figūros, atkarpos ilgis, Mediana, atstumas tarp dviejų taškų.
 28. Algebra: Panašūs vienanariai
 29. Algebra: Skaičiaus pakėlimas nurodytu laipsniu
 30. Algebra: Tiesinė funkcija y = kx + b
 31. Algebra: Tiesinės lygtys ax + b = 0, kai a, b ∈ Q
 32. Algebra: Trinariai
 33. Algebra: Tapačių reiškinių transformacija
 34. Algebra:
 35. Algebra: Koordinačių plokštumos taškas
 36. Algebra: Funkcija
 37. Algebra: Funkcijų išraiška formule, lentele, grafiku
 38. Algebra: Ekvivalentiškos nelygybės.
 39. Algebra: Tapatybių reiškiniai
 40. Algebra: Priklausomas ir nepriklausomas kintamasis
 41. Algebra: Priklausomas ir nepriklausomas kintamasis
 42. Geometrija: Smailusis, bukasis, statusis, ištiestinis, pilnutinis kampas. Lygūs kampai, pusiaukampinė.