1500.3. Trupmeniniai reiškiniai

Parašykite atsakymą.

Atlikite veiksmus su vienanarių trupmenomi
\frac{4xy}{9}:\frac{2xy}{3} !
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Vienanariai
Potemė
Trupmeniniai reiškiniai

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Koordinačių plokštumos taškas
  2. Algebra: Tiesinė funkcija y = kx + b
  3. Algebra: Trinariai
  4. Algebra: Funkcijų išraiška formule, lentele, grafiku
  5. Algebra: Koordinačių ašys ir taškų koordinatės
  6. Algebra: Funkcijų išraiška formule, lentele, grafiku
  7. Geometrija: Trikampis ir elementai, kampai ir priekampiai. Trikampio pusiaukraštinė, pusiaukampinė, aukštinė, trikampio nelygybė
  8. Geometrija: Vienodos figūros, atkarpos ilgis, Mediana, atstumas tarp dviejų taškų.
  9. Algebra: Skaičiaus pakėlimas nurodytu laipsniu
  10. Algebra: Ordinatės ašis