KAPEC GEOTASK?
Kontaktinė informacija
 • el. paštas:

1626.3. Koordinačių ašys ir taškų koordinatės

Parašykite atsakymą.


Taško B koordinatė yra ∎.
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Funkcijos su vienu kintamuoju
Potemė
Koordinačių ašys ir taškų koordinatės

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

 1. Algebra: Funkcija y = x²
 2. Algebra: Koordinačių ašys ir taškų koordinatės
 3. Geometrija: Trikampio kampų suma, kampo statinis, įžambinė, stačiojo trikampio savybė
 4. Algebra: Laipsnio sąvoka: pagrindas, laipsnio rodiklis
 5. Algebra: Veiksmai su daugianariais
 6. Algebra: Funkcija y = x²
 7. Algebra: Panašūs vienanariai
 8. Algebra: Skaičiaus pakėlimas nurodytu laipsniu
 9. Algebra: Priešingi daugianariai
 10. Algebra: Trinariai
 11. Algebra: Greitosios daugybos formulės: sumą keliam kvadratu, skirtumą keliam kvadratu, dviejų narių sumą dauginam iš jų skirtumo
 12. Algebra: Laipsnio sąvoka: pagrindas, laipsnio rodiklis
 13. Algebra: Vienodi vienanariai
 14. Algebra: Dydžių priklausomybė
 15. Algebra: Tapatybės
 16. Algebra: Dydžių priklausomybė
 17. Algebra: Vienanariai
 18. Algebra: Veiksmai su vienanariais
 19. Geometrija: Kampas, kampo kraštinės ir viršūnės, dydis, laipsnis, matavimas
 20. Geometrija: Taškas, tiesi linija, plokštuma, geometrinė figūra.
 21. Geometrija: Lygūs trikampiai, atitinkami elementai, panašumo savybės ir požymiai.
 22. Algebra: Dvinariai
 23. Algebra: Funkcija
 24. Geometrija: Taškas priklauso (arba ne) tiesiai linijai (spinduliui, atkarpai), taškai priklausantys plokštumoms. Tiesių linijų susikirtimo taškas, spindulio, atkarpos savybės.
 25. Algebra: Greitosios daugybos formulės: sumą keliam kvadratu, skirtumą keliam kvadratu, dviejų narių sumą dauginam iš jų skirtumo
 26. Algebra: Skaičiaus pakėlimas nurodytu laipsniu
 27. Algebra: Skirtingi vienanariai
 28. Algebra: Tiesioginio proporcingumo sąvoka
 29. Algebra:
 30. Algebra: Vienanariai
 31. Algebra: Greitosios daugybos formulės: sumą keliam kvadratu, skirtumą keliam kvadratu, dviejų narių sumą dauginam iš jų skirtumo
 32. Algebra: Taško koordinatės
 33. Geometrija: Trikampis ir elementai, kampai ir priekampiai. Trikampio pusiaukraštinė, pusiaukampinė, aukštinė, trikampio nelygybė
 34. Algebra: Veiksmai su vienanariais
 35. Algebra: Skaitmeninė išraiška
 36. Algebra: Lygčių su šaknimis sprendimas
 37. Algebra: Priklausomas ir nepriklausomas kintamasis
 38. Algebra:
 39. Geometrija: Taškas, tiesi linija, plokštuma, geometrinė figūra.
 40. Algebra: Tiesinė funkcija y = kx + b
 41. Algebra: Dvinariai
 42. Algebra: Vienanariai