1626.3. Koordinačių ašys ir taškų koordinatės

Parašykite atsakymą.


Taško B koordinatė yra ∎.
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Funkcijos su vienu kintamuoju
Potemė
Koordinačių ašys ir taškų koordinatės

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

 1. Algebra: Taško koordinatės
 2. Algebra: Dvinariai
 3. Algebra: Funkcija
 4. Algebra: Panašūs vienanariai
 5. Algebra: Lygčių su šaknimis sprendimas
 6. Algebra: Tapatybės
 7. Algebra: Priklausomas ir nepriklausomas kintamasis
 8. Algebra: Laipsnio sąvoka: pagrindas, laipsnio rodiklis
 9. Algebra: Greitosios daugybos formulės: sumą keliam kvadratu, skirtumą keliam kvadratu, dviejų narių sumą dauginam iš jų skirtumo
 10. Algebra: Funkcija y = x²
 11. Algebra: Veiksmai su vienanariais
 12. Algebra: Skaičiaus pakėlimas nurodytu laipsniu
 13. Algebra: Veiksmai su vienanariais
 14. Algebra: Vienanariai
 15. Algebra: Trinariai
 16. Geometrija: Trikampis ir elementai, kampai ir priekampiai. Trikampio pusiaukraštinė, pusiaukampinė, aukštinė, trikampio nelygybė
 17. Algebra: Skaitmeninė išraiška
 18. Algebra:
 19. Algebra: Tiesinė funkcija y = kx + b
 20. Algebra: Laipsnio sąvoka: pagrindas, laipsnio rodiklis
 21. Algebra: Greitosios daugybos formulės: sumą keliam kvadratu, skirtumą keliam kvadratu, dviejų narių sumą dauginam iš jų skirtumo
 22. Algebra: Dydžių priklausomybė
 23. Algebra: Skirtingi vienanariai
 24. Algebra: Dvinariai
 25. Algebra: Greitosios daugybos formulės: sumą keliam kvadratu, skirtumą keliam kvadratu, dviejų narių sumą dauginam iš jų skirtumo
 26. Geometrija: Trikampio kampų suma, kampo statinis, įžambinė, stačiojo trikampio savybė
 27. Algebra: Priešingi daugianariai
 28. Algebra: Vienanariai
 29. Algebra: Funkcija y = x²
 30. Algebra: Veiksmai su daugianariais
 31. Geometrija: Taškas priklauso (arba ne) tiesiai linijai (spinduliui, atkarpai), taškai priklausantys plokštumoms. Tiesių linijų susikirtimo taškas, spindulio, atkarpos savybės.
 32. Algebra: Vienanariai
 33. Algebra: Dydžių priklausomybė
 34. Geometrija: Taškas, tiesi linija, plokštuma, geometrinė figūra.
 35. Algebra: Vienodi vienanariai
 36. Geometrija: Taškas, tiesi linija, plokštuma, geometrinė figūra.
 37. Geometrija: Lygūs trikampiai, atitinkami elementai, panašumo savybės ir požymiai.
 38. Geometrija: Kampas, kampo kraštinės ir viršūnės, dydis, laipsnis, matavimas
 39. Algebra: Tiesioginio proporcingumo sąvoka
 40. Algebra: Koordinačių ašys ir taškų koordinatės
 41. Algebra:
 42. Algebra: Skaičiaus pakėlimas nurodytu laipsniu