1626.3. Koordinačių ašys ir taškų koordinatės

Parašykite atsakymą.


Taško B koordinatė yra ∎.
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Funkcijos su vienu kintamuoju
Potemė
Koordinačių ašys ir taškų koordinatės

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

 1. Geometrija: Trikampio kampų suma, kampo statinis, įžambinė, stačiojo trikampio savybė
 2. Algebra: Koordinačių ašys ir taškų koordinatės
 3. Algebra: Dydžių priklausomybė
 4. Algebra: Taško koordinatės
 5. Algebra: Trinariai
 6. Algebra: Dvinariai
 7. Algebra: Dvinariai
 8. Algebra: Priklausomas ir nepriklausomas kintamasis
 9. Algebra: Vienanariai
 10. Algebra: Funkcija y = x²
 11. Algebra: Dydžių priklausomybė
 12. Geometrija: Kampas, kampo kraštinės ir viršūnės, dydis, laipsnis, matavimas
 13. Geometrija: Taškas, tiesi linija, plokštuma, geometrinė figūra.
 14. Algebra: Laipsnio sąvoka: pagrindas, laipsnio rodiklis
 15. Algebra: Veiksmai su vienanariais
 16. Algebra: Skaičiaus pakėlimas nurodytu laipsniu
 17. Algebra: Priešingi daugianariai
 18. Algebra: Greitosios daugybos formulės: sumą keliam kvadratu, skirtumą keliam kvadratu, dviejų narių sumą dauginam iš jų skirtumo
 19. Geometrija: Lygūs trikampiai, atitinkami elementai, panašumo savybės ir požymiai.
 20. Algebra: Funkcija y = x²
 21. Geometrija: Taškas priklauso (arba ne) tiesiai linijai (spinduliui, atkarpai), taškai priklausantys plokštumoms. Tiesių linijų susikirtimo taškas, spindulio, atkarpos savybės.
 22. Algebra:
 23. Algebra: Tapatybės
 24. Algebra: Veiksmai su daugianariais
 25. Algebra: Tiesioginio proporcingumo sąvoka
 26. Algebra: Panašūs vienanariai
 27. Algebra: Greitosios daugybos formulės: sumą keliam kvadratu, skirtumą keliam kvadratu, dviejų narių sumą dauginam iš jų skirtumo
 28. Algebra: Funkcija
 29. Algebra: Skaičiaus pakėlimas nurodytu laipsniu
 30. Geometrija: Taškas, tiesi linija, plokštuma, geometrinė figūra.
 31. Geometrija: Trikampis ir elementai, kampai ir priekampiai. Trikampio pusiaukraštinė, pusiaukampinė, aukštinė, trikampio nelygybė
 32. Algebra:
 33. Algebra: Vienanariai
 34. Algebra: Vienanariai
 35. Algebra: Skirtingi vienanariai
 36. Algebra: Veiksmai su vienanariais
 37. Algebra: Greitosios daugybos formulės: sumą keliam kvadratu, skirtumą keliam kvadratu, dviejų narių sumą dauginam iš jų skirtumo
 38. Algebra: Lygčių su šaknimis sprendimas
 39. Algebra: Laipsnio sąvoka: pagrindas, laipsnio rodiklis
 40. Algebra: Tiesinė funkcija y = kx + b
 41. Algebra: Vienodi vienanariai
 42. Algebra: Skaitmeninė išraiška