981.3. Absoliučioji ir santykinė paklaida

Parašykite atsakymą.

Matavimo absoliučioji paklaida yra 0,7cm, nustatykite jo santykinę paklaidą procentais su dviem skaičiais po kablelio, jei matavimas yra 20cm.
Klasė:
9
Dalykas
Algebra
Tema
Aibės
Potemė
Absoliučioji ir santykinė paklaida

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Realieji skaičiai
  2. Geometrija: Stačiakampis ir jo savybės
  3. Geometrija: Rombas ir jo savybės
  4. Chemija: Periodinė cheminių elementų lentelė ir atomų sandara.
  5. Algebra: Lygtys su nežinomu kintamuoju
  6. Algebra: Hiperbolė
  7. Chemija: Rūgštys ir bazės. Indikatoriai.
  8. Algebra: Absoliučioji ir santykinė paklaida
  9. Fizika: Garso sklidimas.
  10. Algebra: Kvadratinės lygtys