981.3. Absoliučioji ir santykinė paklaida

Parašykite atsakymą.

Matavimo absoliučioji paklaida yra 0,7cm, nustatykite jo santykinę paklaidą procentais su dviem skaičiais po kablelio, jei matavimas yra 20cm.
Klasė:
9
Dalykas
Algebra
Tema
Aibės
Potemė
Absoliučioji ir santykinė paklaida

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Geometrija: Stačiakampis ir jo savybės
  2. Algebra: Veiksmai su kvadratinėmis šaknimis
  3. Chemija: Medžiagų sudėties pastovumas. Cheminės formulės.
  4. Algebra: Diskriminantas
  5. Algebra: Absoliučioji ir santykinė paklaida
  6. Algebra:
  7. Fizika: Optinių prietaisų charakteristikos ir panaudojimas.
  8. Fizika: Medžiagos būsenos.
  9. Algebra:
  10. Geometrija: Apie statųjį trikampį apibrėžtas apskritimas