981.3. Absoliučioji ir santykinė paklaida

Parašykite atsakymą.

Matavimo absoliučioji paklaida yra 0,7cm, nustatykite jo santykinę paklaidą procentais su dviem skaičiais po kablelio, jei matavimas yra 20cm.
Klasė:
9
Dalykas
Algebra
Tema
Aibės
Potemė
Absoliučioji ir santykinė paklaida

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Diskriminantas
  2. Fizika: Medžiagos būsenos.
  3. Algebra: Realieji skaičiai
  4. Algebra:
  5. Fizika: Mechaninio judėjimo samprata.
  6. Geometrija: Stačiakampis ir jo savybės
  7. Chemija: Vandens fizikinės savybės. Tirpalai (masės dalis).
  8. Algebra: Hiperbolė
  9. Fizika: Optinių prietaisų charakteristikos ir panaudojimas.
  10. Fizika: Slėgis.