981.3. Absoliučioji ir santykinė paklaida

Parašykite atsakymą.

Matavimo absoliučioji paklaida yra 0,7cm, nustatykite jo santykinę paklaidą procentais su dviem skaičiais po kablelio, jei matavimas yra 20cm.
Klasė:
9
Dalykas
Algebra
Tema
Aibės
Potemė
Absoliučioji ir santykinė paklaida

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Veiksmai su kvadratinėmis šaknimis
  2. Fizika: Medžiagos būsenos
  3. Algebra: Kvadratinės lygtys
  4. Geometrija: Rombas ir jo savybės
  5. Chemija: Medžiagų sudėtis ir struktūra.
  6. Algebra: Realieji skaičiai
  7. Algebra: Parabolė
  8. Algebra: Diskriminantas
  9. Algebra: Lygtys su nežinomu kintamuoju
  10. Fizika: Optinių prietaisų charakteristikos ir panaudojimas.