981.3. Absoliučioji ir santykinė paklaida

Parašykite atsakymą.

Matavimo absoliučioji paklaida yra 0,7cm, nustatykite jo santykinę paklaidą procentais su dviem skaičiais po kablelio, jei matavimas yra 20cm.
Klasė:
9
Dalykas
Algebra
Tema
Aibės
Potemė
Absoliučioji ir santykinė paklaida

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Fizika: Optikos reiškinys gamtoje.
  2. Geometrija: Stygos statmenos spinduliui savybė
  3. Algebra: Absoliučioji ir santykinė paklaida
  4. Chemija: Medžiagų sudėtis ir struktūra.
  5. Chemija: Medžiagų sudėties pastovumas. Cheminės formulės.
  6. Algebra:
  7. Algebra: Veiksmai su kvadratinėmis šaknimis
  8. Geometrija: Į trikampį įbrėžtas apskritimas
  9. Chemija: Medžiagų įvairovė.
  10. Fizika: Medžiagos būsenos