981.3. Absoliučioji ir santykinė paklaida

Parašykite atsakymą.

Matavimo absoliučioji paklaida yra 0,7cm, nustatykite jo santykinę paklaidą procentais su dviem skaičiais po kablelio, jei matavimas yra 20cm.
Klasė:
9
Dalykas
Algebra
Tema
Aibės
Potemė
Absoliučioji ir santykinė paklaida

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: ax² + bx = 0
  2. Algebra: Absoliučioji ir santykinė paklaida
  3. Algebra: Lygtys su nežinomu kintamuoju
  4. Chemija: Medžiagų sudėties pastovumas. Cheminės formulės.
  5. Algebra: Racionali išraiška
  6. Algebra: Parabolė
  7. Algebra: Kvadratinė šaknis
  8. Algebra: Kvadratinės lygtys
  9. Algebra: Realieji skaičiai
  10. Fizika: Mechaninio judėjimo samprata.