2986.3. Archimedo dėsnis.

Parašykite teisingą atsakymą

Kokia Archimedo jėga veikia plūduriuojančius rąstus, jeigu jų tankis yra 700kg/m^3, ir tūris yra 1,9 m^3?
F_{A}=
N
Klasė:
8
Dalykas
Fizika
Tema
Jėgos ir sauga
Potemė
Archimedo dėsnis.

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Moda
  2. Fizika: Šviesos lūžimas ir optiniai prietaisai.
  3. Chemija: Atomas ir cheminiai elementai.
  4. Chemija: Medžiagų fizikinės savybės ir kitimai.
  5. Algebra: Moda
  6. Algebra: ax² + c = 0
  7. Chemija: Medžiagos kiekis.
  8. Algebra: Atvirkštinio proporcingumo sąvoka
  9. Fizika:
  10. Algebra: Kvadratinės lygtys