2222.3. Veiksmai su trupmenom

Parašykite atsakymą.

Duotas trupmeninis skaičius, kuris išskaidytas dauginamaisiais taip, kad būtų galima dauginti skaitiklį ir vardiklį bendru daugikliu. Koks bendras daugiklis? \frac{23\times 37\times 8}{7\times 19\times 8}?

Suraskite skaitiklio ir vardiklio bendrą daugiklį. Suprastinkite trupmeną. \frac{56}{96}
Klasė:
9
Dalykas
Algebra
Tema
8 klasės kurso kartojimas
Potemė
Veiksmai su trupmenom

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Lygčių sistemos sąvoka
  2. Algebra: Aritmetinė progresija
  3. Geometrija: Viršūnės, briaunos, paviršiaus plotas. Prizmė (taisyklinga), Piramidė (taisyklinga), ritinys, kūgis ir rutulys
  4. Geometrija:
  5. Algebra: Lygčių sistemos sąvoka
  6. Chemija:
  7. Fizika: Žvaigždės.
  8. Algebra: Skaičių sekos sąvoka
  9. Algebra: Lygčių grafikai
  10. Fizika: Astronomijos samprata.