2222.3. Veiksmai su trupmenom

Parašykite atsakymą.

Duotas trupmeninis skaičius, kuris išskaidytas dauginamaisiais taip, kad būtų galima dauginti skaitiklį ir vardiklį bendru daugikliu. Koks bendras daugiklis? \frac{23\times 37\times 8}{7\times 19\times 8}?

Suraskite skaitiklio ir vardiklio bendrą daugiklį. Suprastinkite trupmeną. \frac{56}{96}
Klasė:
9
Dalykas
Algebra
Tema
8 klasės kurso kartojimas
Potemė
Veiksmai su trupmenom

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Chemija: Metalų cheminės savybės.
  2. Geometrija:
  3. Fizika: Energijos transformavimas.
  4. Fizika: Regimasis dangaus kūnų judėjimas.
  5. Geometrija: Panašių trikampių perimetrų ir plotų radimas
  6. Algebra: Tikimybės
  7. Fizika: Elektromagnetinių bangų spinduliavimas.
  8. Fizika: Žvaigždės.
  9. Algebra: Aritmetinė progresija
  10. Fizika: Transporto vystymasis