1136.3. Daugianarių aukščiausias laipsnis

Parašykite atsakymą.

Nustatykite vienanario laipsnį.
x^{3}y^{2}z
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Daugianariai
Potemė
Daugianarių aukščiausias laipsnis

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Geometrija: Aksioma, teorema, įrodymas
  2. Algebra: Ekvivalentiškos lygtys
  3. Algebra: Greitosios daugybos formulės: sumą keliam kvadratu, skirtumą keliam kvadratu, dviejų narių sumą dauginam iš jų skirtumo
  4. Algebra: Racionalieji skaičiai
  5. Algebra: Ordinatės ašis
  6. Geometrija: Vidaus vienašaliai ir priešiniai kampai tarp lygiagrečių tiesių, lygiagrečių tiesių savybės
  7. Geometrija: Kryžminiai, gretutiniai kampai, statmenos tiesės
  8. Algebra: Tapatybės
  9. Algebra: Proporcingumo koeficientas k
  10. Algebra: Ekvivalentiškos lygtys