1136.3. Daugianarių aukščiausias laipsnis

Parašykite atsakymą.

Nustatykite vienanario laipsnį.
x^{3}y^{2}z
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Daugianariai
Potemė
Daugianarių aukščiausias laipsnis

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Koordinačių plokštuma
  2. Algebra: Proporcingumo koeficientas k
  3. Algebra: Lygčių su šaknimis sprendimas
  4. Algebra: Skaitmeninė išraiška
  5. Algebra: Skirtingi vienanariai
  6. Geometrija: Kryžminiai, gretutiniai kampai, statmenos tiesės
  7. Geometrija: Vidaus vienašaliai ir priešiniai kampai tarp lygiagrečių tiesių, lygiagrečių tiesių savybės
  8. Algebra: Ekvivalentiškos lygtys
  9. Algebra: Koordinačių ašys ir taškų koordinatės
  10. Algebra: