820.3. Aksioma, teorema, įrodymas


Pasirinkite atsakymą.

Ar duoto pavyzdžio pakanka įrodyti, kad kampas a yra lygus kampui β? Kampas∠β = ∠BAG
Klasė:
7
Dalykas
Geometrija
Tema
Kryžminiaii ir gretutinia kampai
Potemė
Aksioma, teorema, įrodymas

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Panašūs daugianariai
  2. Algebra: Vienanariai (1-o laipsnio)
  3. Geometrija:
  4. Algebra: Vienodi vienanariai
  5. Algebra: Skirtingi vienanariai
  6. Algebra:
  7. Geometrija: Vidaus vienašaliai ir priešiniai kampai tarp lygiagrečių tiesių, lygiagrečių tiesių savybės
  8. Algebra: Funkcija y = x²
  9. Geometrija: Trikampio kampų suma, kampo statinis, įžambinė, stačiojo trikampio savybė
  10. Algebra: Vienanario koeficientas