85.3. Medžiagų įvairovė.

Užrašykite atsakymą

Kuriai medžiagų grupei priklauso bromas, anglis, silicis?
grupei
Klasė:
8
Dalykas
Chemija
Tema
Ką nagrinėja chemija?
Potemė
Medžiagų įvairovė.

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Chemija: Medžiagų fizikinės savybės ir kitimai.
  2. Algebra: Skaičiaus apytikslė reikšmė
  3. Algebra: Amplitudė (varjacinė eilutė)
  4. Algebra: Amplitudė (varjacinė eilutė)
  5. Algebra: Trupmenos išraiška
  6. Geometrija:
  7. Chemija: Medžiagų oksidacijos procesai ir reakcijos.
  8. Chemija: Atomas ir cheminiai elementai.
  9. Algebra: Trupmenos pagrindinė savybė
  10. Algebra: Racionali išraiška