801.3. Aksioma, teorema, įrodymas


Pasirinkite atsakymą.

Duotos dvi tiesės BD ir EC, susikertančios taške A. Ar galima įrodyti, kad ∠EAD = ∠BAC?
Klasė:
7
Dalykas
Geometrija
Tema
Kryžminiaii ir gretutinia kampai
Potemė
Aksioma, teorema, įrodymas

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

 1. Algebra: Skirtingi vienanariai
 2. Algebra: Laipsnio sąvoka: pagrindas, laipsnio rodiklis
 3. Algebra: Nelygybės su neigiamu koeficientu –x < 3 vai x ∈ (– ∞; 3)
 4. Algebra: Ordinatės ašis
 5. Algebra: Skaičiaus pakėlimas nurodytu laipsniu
 6. Algebra: Matematinė išraiška. Algebrinė išraiška.
 7. Algebra: Funkcijų išraiška formule, lentele, grafiku
 8. Algebra:
 9. Algebra: Dvinariai
 10. Algebra: Priešingi daugianariai
 11. Algebra: Tiesinių nelygybių sprendiniai
 12. Algebra: Skaičiaus modulis
 13. Algebra: Trupmeniniai reiškiniai
 14. Algebra: Skaičiaus pakėlimas nurodytu laipsniu
 15. Geometrija: Apskritimo lanko ilgis, centras, spindulys, skersmuo, styga
 16. Algebra: Panašūs daugianariai
 17. Algebra: Matematinė išraiška. Algebrinė išraiška.
 18. Geometrija: Aksioma, teorema, įrodymas
 19. Algebra: Panašūs vienanariai
 20. Algebra: Matematinė išraiška. Algebrinė išraiška.
 21. Algebra: Vienanariai
 22. Algebra: Tiesioginio proporcingumo funkcija
 23. Geometrija: Sąvokos apibrėžimas, sąvokos žymėjimas.
 24. Algebra: Skirtingi vienanariai
 25. Algebra: Skaitinių nelygybių savybės
 26. Algebra: Koordinačių ašys ir taškų koordinatės
 27. Algebra: Kintamojo reikšmė
 28. Algebra: Lygčių su šaknimis sprendimas
 29. Geometrija: Lygūs trikampiai, atitinkami elementai, panašumo savybės ir požymiai.
 30. Algebra: Panašūs vienanariai
 31. Algebra: Skaitmeninė išraiška
 32. Geometrija: Taškas priklauso (arba ne) tiesiai linijai (spinduliui, atkarpai), taškai priklausantys plokštumoms. Tiesių linijų susikirtimo taškas, spindulio, atkarpos savybės.
 33. Algebra: Tiesinių nelygybių sprendiniai
 34. Geometrija: Taškas priklauso (arba ne) tiesiai linijai (spinduliui, atkarpai), taškai priklausantys plokštumoms. Tiesių linijų susikirtimo taškas, spindulio, atkarpos savybės.
 35. Algebra: Koordinačių ašys ir taškų koordinatės
 36. Algebra: Grafiko y = kx + b brėžimas
 37. Algebra: Panašūs vienanariai
 38. Algebra: Tiesinė funkcija y = kx + b
 39. Algebra: Skaitmeninė išraiška
 40. Algebra: Procentai ir proporcijos
 41. Geometrija: Aksioma, teorema, įrodymas
 42. Algebra: Koordinačių plokštumos ketvirčiai