801.3. Aksioma, teorema, įrodymas


Pasirinkite atsakymą.

Duotos dvi tiesės BD ir EC, susikertančios taške A. Ar galima įrodyti, kad ∠EAD = ∠BAC?
Klasė:
7
Dalykas
Geometrija
Tema
Kryžminiaii ir gretutinia kampai
Potemė
Aksioma, teorema, įrodymas

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Procentai ir proporcijos
  2. Algebra: Lygčių su šaknimis sprendimas
  3. Algebra: Skirtingi vienanariai
  4. Algebra: Nelygybės su neigiamu koeficientu –x < 3 vai x ∈ (– ∞; 3)
  5. Geometrija: Taškas priklauso (arba ne) tiesiai linijai (spinduliui, atkarpai), taškai priklausantys plokštumoms. Tiesių linijų susikirtimo taškas, spindulio, atkarpos savybės.
  6. Algebra: Skaitinių nelygybių savybės
  7. Algebra: Skaičiaus pakėlimas nurodytu laipsniu
  8. Algebra: Panašūs vienanariai
  9. Geometrija: Sąvokos apibrėžimas, sąvokos žymėjimas.
  10. Algebra: Grafiko y = kx + b brėžimas