801.3. Aksioma, teorema, įrodymas


Pasirinkite atsakymą.

Duotos dvi tiesės BD ir EC, susikertančios taške A. Ar galima įrodyti, kad ∠EAD = ∠BAC?
Klasė:
7
Dalykas
Geometrija
Tema
Kryžminiaii ir gretutinia kampai
Potemė
Aksioma, teorema, įrodymas

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

 1. Geometrija: Lygūs trikampiai, atitinkami elementai, panašumo savybės ir požymiai.
 2. Algebra: Procentai ir proporcijos
 3. Algebra: Nelygybės su neigiamu koeficientu –x < 3 vai x ∈ (– ∞; 3)
 4. Algebra: Skaitmeninė išraiška
 5. Algebra: Koordinačių ašys ir taškų koordinatės
 6. Algebra: Funkcijų išraiška formule, lentele, grafiku
 7. Algebra: Vienanariai
 8. Algebra: Skaitinių nelygybių savybės
 9. Algebra: Tiesioginio proporcingumo funkcija
 10. Algebra: Skaitmeninė išraiška
 11. Algebra: Matematinė išraiška. Algebrinė išraiška.
 12. Geometrija: Sąvokos apibrėžimas, sąvokos žymėjimas.
 13. Algebra: Grafiko y = kx + b brėžimas
 14. Algebra: Lygčių su šaknimis sprendimas
 15. Algebra: Panašūs daugianariai
 16. Algebra: Trupmeniniai reiškiniai
 17. Algebra: Koordinačių plokštumos ketvirčiai
 18. Algebra: Tiesinių nelygybių sprendiniai
 19. Algebra: Priešingi daugianariai
 20. Algebra: Skaičiaus pakėlimas nurodytu laipsniu
 21. Algebra: Matematinė išraiška. Algebrinė išraiška.
 22. Algebra: Panašūs vienanariai
 23. Geometrija: Taškas priklauso (arba ne) tiesiai linijai (spinduliui, atkarpai), taškai priklausantys plokštumoms. Tiesių linijų susikirtimo taškas, spindulio, atkarpos savybės.
 24. Algebra: Tiesinė funkcija y = kx + b
 25. Geometrija: Apskritimo lanko ilgis, centras, spindulys, skersmuo, styga
 26. Algebra: Kintamojo reikšmė
 27. Algebra: Skaičiaus modulis
 28. Algebra: Koordinačių ašys ir taškų koordinatės
 29. Algebra: Tiesinių nelygybių sprendiniai
 30. Algebra: Matematinė išraiška. Algebrinė išraiška.
 31. Algebra: Skaičiaus pakėlimas nurodytu laipsniu
 32. Geometrija: Taškas priklauso (arba ne) tiesiai linijai (spinduliui, atkarpai), taškai priklausantys plokštumoms. Tiesių linijų susikirtimo taškas, spindulio, atkarpos savybės.
 33. Geometrija: Aksioma, teorema, įrodymas
 34. Algebra: Ordinatės ašis
 35. Algebra: Panašūs vienanariai
 36. Algebra: Laipsnio sąvoka: pagrindas, laipsnio rodiklis
 37. Algebra: Panašūs vienanariai
 38. Geometrija: Aksioma, teorema, įrodymas
 39. Algebra: Dvinariai
 40. Algebra: Skirtingi vienanariai
 41. Algebra:
 42. Algebra: Skirtingi vienanariai