801.3. Aksioma, teorema, įrodymas


Pasirinkite atsakymą.

Duotos dvi tiesės BD ir EC, susikertančios taške A. Ar galima įrodyti, kad ∠EAD = ∠BAC?
Klasė:
7
Dalykas
Geometrija
Tema
Kryžminiaii ir gretutinia kampai
Potemė
Aksioma, teorema, įrodymas

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Koordinačių ašys ir taškų koordinatės
  2. Algebra: Skaitmeninė išraiška
  3. Algebra: Skaičiaus modulis
  4. Algebra: Nelygybės su neigiamu koeficientu –x < 3 vai x ∈ (– ∞; 3)
  5. Algebra: Panašūs vienanariai
  6. Algebra: Koordinačių plokštumos ketvirčiai
  7. Geometrija: Taškas priklauso (arba ne) tiesiai linijai (spinduliui, atkarpai), taškai priklausantys plokštumoms. Tiesių linijų susikirtimo taškas, spindulio, atkarpos savybės.
  8. Algebra: Trupmeniniai reiškiniai
  9. Algebra: Panašūs daugianariai
  10. Geometrija: Apskritimo lanko ilgis, centras, spindulys, skersmuo, styga