1712.3. Trikampio kampų suma, kampo statinis, įžambinė, stačiojo trikampio savybė

Parinkite teisingą atsakymą.

Ar teiginys teisingas? Jei dviejų stačiojo trikampio kraštinės yra lygios, tai tie statūs trikampiai yra lygūs.
Klasė:
7
Dalykas
Geometrija
Tema
Trikampio kampų suma. Stačiojo trikampio savybė
Potemė
Trikampio kampų suma, kampo statinis, įžambinė, stačiojo trikampio savybė

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Veiksmai su daugianariais
  2. Algebra: Panašūs daugianariai
  3. Algebra:
  4. Algebra: Daugianarių aukščiausias laipsnis
  5. Algebra: Tiesinės lygtys ax + b = 0, kai a, b ∈ Q
  6. Algebra: Funkcija y = x²
  7. Algebra: Vienanariai
  8. Algebra: Racionalieji skaičiai
  9. Algebra: Procentai ir proporcijos
  10. Algebra: Skaičių lygtys