601.3. Skaičių lygtys

Pasirinkite atsakymą.

Kuris iš šių reiškinių yra skaičių lygtis?
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Lygtys ir jų sprendiniai
Potemė
Skaičių lygtys

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Lygčių su šaknimis sprendimas
  2. Geometrija: Taškas, tiesi linija, plokštuma, geometrinė figūra.
  3. Geometrija: Sąvokos apibrėžimas, sąvokos žymėjimas.
  4. Algebra: Kintamojo reikšmė
  5. Algebra: Veiksmai su vienanariais
  6. Algebra: Skaičių lygtys
  7. Algebra: Vienodi vienanariai
  8. Geometrija: Smailusis, bukasis, statusis, ištiestinis, pilnutinis kampas. Lygūs kampai, pusiaukampinė.
  9. Algebra: Priešingi daugianariai
  10. Algebra: