601.3. Skaičių lygtys

Pasirinkite atsakymą.

Kuris iš šių reiškinių yra skaičių lygtis?
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Lygtys ir jų sprendiniai
Potemė
Skaičių lygtys

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Vienanariai
  2. Geometrija: Kampas, kampo kraštinės ir viršūnės, dydis, laipsnis, matavimas
  3. Algebra: Ordinatės ašis
  4. Algebra: Tiesinės lygtys ax + b = 0, kai a, b ∈ Q
  5. Algebra: Lygties sąvoka
  6. Algebra: Veiksmai su vienanariais
  7. Algebra: Grafiko y = kx + b brėžimas
  8. Algebra: Tapatybių reiškiniai
  9. Algebra: Raidė - kintamasis
  10. Geometrija: Smailusis, bukasis, statusis, ištiestinis, pilnutinis kampas. Lygūs kampai, pusiaukampinė.