601.3. Skaičių lygtys

Pasirinkite atsakymą.

Kuris iš šių reiškinių yra skaičių lygtis?
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Lygtys ir jų sprendiniai
Potemė
Skaičių lygtys

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Geometrija: Kryžminiai, gretutiniai kampai, statmenos tiesės
  2. Algebra: Koordinačių plokštumos ketvirčiai
  3. Geometrija: Smailusis, bukasis, statusis, ištiestinis, pilnutinis kampas. Lygūs kampai, pusiaukampinė.
  4. Algebra: Priešingi daugianariai
  5. Algebra: Vienanariai
  6. Geometrija: Aksioma, teorema, įrodymas
  7. Algebra: Priešingi daugianariai
  8. Algebra:
  9. Algebra: Lygčių su šaknimis sprendimas
  10. Algebra: Dvinariai