347.3. Neutralizacijos reakcijos. Skaičiavimo uždaviniai iš reakcijos lygties.

Užrašykite atsakymą.

Apskaičiuokite kalio nitrato kiekį, kuris susidarys, 7 mol HNO3 visiškai sureagavus su kalio hidroksidu.
mol
Klasė:
9
Dalykas
Chemija
Tema
Rūgštys ir bazės - priešingybės chemijoje ir gyvenime.
Potemė
Neutralizacijos reakcijos. Skaičiavimo uždaviniai iš reakcijos lygties.

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Fizika: Apšvietimas ir sauga
  2. Algebra: Parabolė
  3. Fizika: Kaip fizika tiria gamtą
  4. Algebra: Kvadratinės lygties skaidymas dauginamaisiais
  5. Fizika: Judėjimo grafikas..
  6. Algebra: ax² + bx = 0
  7. Algebra: Absoliučioji ir santykinė paklaida
  8. Geometrija: Trikampio pusiaukraštinių savybė
  9. Algebra: Algebrinių reiškinių pertvarkymai
  10. Chemija: Neutralizacijos reakcijos. Skaičiavimo uždaviniai iš reakcijos lygties.