347.3. Neutralizacijos reakcijos. Skaičiavimo uždaviniai iš reakcijos lygties.

Užrašykite atsakymą.

Apskaičiuokite kalio nitrato kiekį, kuris susidarys, 7 mol HNO3 visiškai sureagavus su kalio hidroksidu.
mol
Klasė:
9
Dalykas
Chemija
Tema
Rūgštys ir bazės - priešingybės chemijoje ir gyvenime.
Potemė
Neutralizacijos reakcijos. Skaičiavimo uždaviniai iš reakcijos lygties.

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Kvadratinės lygties skaidymas dauginamaisiais
  2. Algebra: Kvadratinės lygties sprendimas
  3. Algebra: Trupmenos
  4. Fizika: Apšvietimas ir sauga.
  5. Algebra:
  6. Chemija: Medžiagų sudėties pastovumas. Cheminės formulės.
  7. Fizika: Šviesa įvairiose aplinkose
  8. Algebra: Amplitudė (varjacinė eilutė)
  9. Algebra: Parabolė
  10. Fizika: Kaip fizika tiria gamtą.