347.3. Neutralizacijos reakcijos. Skaičiavimo uždaviniai iš reakcijos lygties.

Užrašykite atsakymą.

Apskaičiuokite kalio nitrato kiekį, kuris susidarys, 7 mol HNO3 visiškai sureagavus su kalio hidroksidu.
mol
Klasė:
9
Dalykas
Chemija
Tema
Rūgštys ir bazės - priešingybės chemijoje ir gyvenime.
Potemė
Neutralizacijos reakcijos. Skaičiavimo uždaviniai iš reakcijos lygties.

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Chemija: Vandens fizikinės savybės. Tirpalai (masės dalis).
  2. Fizika: Archimedo dėsnis.
  3. Algebra:
  4. Algebra: Trupmenos
  5. Algebra: Absoliučioji ir santykinė paklaida
  6. Geometrija: Figūrų aukštinės. Vienodų figūrų plotai.
  7. Algebra: Aritmetinis vidurkis
  8. Geometrija: Trikampio pusiaukraštinių savybė
  9. Geometrija: Apskritimas, jo elementai. Kirstinė
  10. Fizika: Šviesa įvairiose aplinkose