347.3. Neutralizacijos reakcijos. Skaičiavimo uždaviniai iš reakcijos lygties.

Užrašykite atsakymą.

Apskaičiuokite kalio nitrato kiekį, kuris susidarys, 7 mol HNO3 visiškai sureagavus su kalio hidroksidu.
mol
Klasė:
9
Dalykas
Chemija
Tema
Rūgštys ir bazės - priešingybės chemijoje ir gyvenime.
Potemė
Neutralizacijos reakcijos. Skaičiavimo uždaviniai iš reakcijos lygties.

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Chemija: Neutralizacijos reakcijos. Skaičiavimo uždaviniai iš reakcijos lygties.
  2. Algebra: ax² + bx = 0
  3. Algebra: Racionali išraiška
  4. Fizika: Kaip fizika tiria gamtą.
  5. Algebra: Tiesinės funkcijos tyrimas
  6. Geometrija: Figūrų aukštinės. Vienodų figūrų plotai.
  7. Algebra: Amplitudė (varjacinė eilutė)
  8. Geometrija:
  9. Algebra: Proporcijos, procentai
  10. Algebra: Skirtingo dydžio vienetai