347.3. Neutralizacijos reakcijos. Skaičiavimo uždaviniai iš reakcijos lygties.

Užrašykite atsakymą.

Apskaičiuokite kalio nitrato kiekį, kuris susidarys, 7 mol HNO3 visiškai sureagavus su kalio hidroksidu.
mol
Klasė:
9
Dalykas
Chemija
Tema
Rūgštys ir bazės - priešingybės chemijoje ir gyvenime.
Potemė
Neutralizacijos reakcijos. Skaičiavimo uždaviniai iš reakcijos lygties.

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Kvadratinės lygties skaidymas dauginamaisiais
  2. Fizika: Kaip fizika tiria gamtą.
  3. Algebra: Kvadratinės lygties sprendimas
  4. Algebra: Algebrinių reiškinių pertvarkymai
  5. Geometrija: Trikampio pusiaukraštinių savybė
  6. Geometrija: Figūrų aukštinės. Vienodų figūrų plotai.
  7. Fizika: Apšvietimas ir sauga.
  8. Geometrija: Rombas ir jo savybės
  9. Algebra: Amplitudė (varjacinė eilutė)
  10. Algebra: Racionali išraiška