347.3. Neutralizacijos reakcijos. Skaičiavimo uždaviniai iš reakcijos lygties.

Užrašykite atsakymą.

Apskaičiuokite kalio nitrato kiekį, kuris susidarys, 7 mol HNO3 visiškai sureagavus su kalio hidroksidu.
mol
Klasė:
9
Dalykas
Chemija
Tema
Rūgštys ir bazės - priešingybės chemijoje ir gyvenime.
Potemė
Neutralizacijos reakcijos. Skaičiavimo uždaviniai iš reakcijos lygties.

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Geometrija: Trikampio pusiaukraštinių savybė
  2. Fizika: Kaip fizika tiria gamtą.
  3. Algebra: Absoliučioji ir santykinė paklaida
  4. Algebra: Parabolė
  5. Algebra: Periodinės dešimtainės trupmenos
  6. Chemija: Medžiagų sudėties pastovumas. Cheminės formulės.
  7. Algebra: Aritmetinė kvadratinė šaknis
  8. Geometrija:
  9. Algebra: Kvadratinės šaknies traukimas
  10. Fizika: Kaip fizika tiria gamtą