347.3. Neutralizacijos reakcijos. Skaičiavimo uždaviniai iš reakcijos lygties.

Užrašykite atsakymą.

Apskaičiuokite kalio nitrato kiekį, kuris susidarys, 7 mol HNO3 visiškai sureagavus su kalio hidroksidu.
mol
Klasė:
9
Dalykas
Chemija
Tema
Rūgštys ir bazės - priešingybės chemijoje ir gyvenime.
Potemė
Neutralizacijos reakcijos. Skaičiavimo uždaviniai iš reakcijos lygties.

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Fizika: Kaip fizika tiria gamtą
  2. Algebra: Racionalieji skaičiai
  3. Fizika: Šviesos atspindys ir veidrodžiai
  4. Algebra: Aritmetinis vidurkis
  5. Fizika: Archimedo dėsnis.
  6. Algebra:
  7. Geometrija: Figūrų aukštinės. Vienodų figūrų plotai.
  8. Fizika: Slėgis.
  9. Chemija: Medžiagų sudėties pastovumas. Cheminės formulės.
  10. Algebra: Atvirkštinio proporcingumo sąvoka