2671.3. Aritmetinė kvadratinė šaknis

Parašykite teisingą atsakymą.

Apskaičiuokite skaičių x, jeigu duota, kad šio skaičiaus kvadratinė šaknis lygi 11.
Klasė:
8
Dalykas
Algebra
Tema
Kvadratinės šaknys
Potemė
Aritmetinė kvadratinė šaknis

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Periodinės dešimtainės trupmenos
  2. Geometrija: Kvadratas ir jo savybės
  3. Algebra: Veiksmai su kvadratinėmis šaknimis
  4. Algebra: Proporcijos, procentai
  5. Fizika: Ultragarsas, infragarsas ir garso panaudojimas.
  6. Algebra: Kvadratinės lygties skaidymas dauginamaisiais
  7. Fizika: Ultragarsas, infragarsas ir garso panaudojimas.
  8. Algebra: Trupmenos išraiška
  9. Algebra: Nepilnos kvadratinės lygtys
  10. Algebra: Skirtingo dydžio vienetai