2671.3. Aritmetinė kvadratinė šaknis

Parašykite teisingą atsakymą.

Apskaičiuokite skaičių x, jeigu duota, kad šio skaičiaus kvadratinė šaknis lygi 11.
Klasė:
8
Dalykas
Algebra
Tema
Kvadratinės šaknys
Potemė
Aritmetinė kvadratinė šaknis

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Skirtingo dydžio vienetai
  2. Geometrija:
  3. Geometrija: Kvadratas ir jo savybės
  4. Algebra: Aritmetinė kvadratinė šaknis
  5. Algebra: Kvadratinės lygtys
  6. Geometrija: Trikampio pusiaukraštinių savybė
  7. Fizika: Šviesos atspindys ir veidrodžiai
  8. Fizika: Šviesos lūžimas ir optiniai prietaisai
  9. Algebra: Lygtys su nežinomu kintamuoju
  10. Algebra: Nepilnos kvadratinės lygtys