798.3. Aksioma, teorema, įrodymas


Pasirinkite atsakymą.

Dvi tiesės BD and EC kertasi taške A. Ar įmanoma įrodyti, kad ∠ EAB = ∠EAD?
Klasė:
7
Dalykas
Geometrija
Tema
Kryžminiaii ir gretutinia kampai
Potemė
Aksioma, teorema, įrodymas

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

 1. Algebra: Abcisės ašis
 2. Algebra: Koordinačių plokštuma
 3. Algebra: Raidė - kintamasis
 4. Algebra: Vienanario koeficientas
 5. Algebra: Koordinačių plokštumos ketvirčiai
 6. Algebra: Daugianarių aukščiausias laipsnis
 7. Algebra: Funkcija y = x²
 8. Algebra: Tiesioginio proporcingumo sąvoka
 9. Algebra: Tiesinės nelygybės ax + b > 0, ka
 10. Algebra: Vienodi vienanariai
 11. Algebra: Kintamojo reikšmė
 12. Algebra: Vienanario koeficientas
 13. Algebra: Dydžių priklausomybė
 14. Algebra: Skaičių lygtys
 15. Algebra: Daugianarių aukščiausias laipsnis
 16. Algebra: Priklausomas ir nepriklausomas kintamasis
 17. Geometrija: Taškas, tiesi linija, plokštuma, geometrinė figūra.
 18. Algebra: Lygčių savybės
 19. Algebra:
 20. Geometrija: Taškas priklauso (arba ne) tiesiai linijai (spinduliui, atkarpai), taškai priklausantys plokštumoms. Tiesių linijų susikirtimo taškas, spindulio, atkarpos savybės.
 21. Algebra: Tiesioginio proporcingumo sąvoka
 22. Algebra: Funkcija y = x²
 23. Algebra: Laipsnis su neigiamu rodikliu
 24. Algebra: Dvinariai
 25. Geometrija: Trijų taškų tarpusavio jungimas.
 26. Algebra: Tiesinės nelygybės ax + b > 0, ka
 27. Algebra: Tiesioginio proporcingumo funkcija
 28. Algebra: Vienanariai (1-o laipsnio)
 29. Geometrija: Aksioma, teorema, įrodymas
 30. Geometrija: Taškas priklauso (arba ne) tiesiai linijai (spinduliui, atkarpai), taškai priklausantys plokštumoms. Tiesių linijų susikirtimo taškas, spindulio, atkarpos savybės.
 31. Algebra: Skaitmeninė išraiška
 32. Algebra: Vienanariai (1-o laipsnio)
 33. Algebra: Matematinė išraiška. Algebrinė išraiška.
 34. Algebra: Koordinačių plokštumos ketvirčiai
 35. Algebra: Dvinariai
 36. Algebra: Tiesinių nelygybių sprendiniai
 37. Algebra: Vienanariai (1-o laipsnio)
 38. Geometrija: Taškas priklauso (arba ne) tiesiai linijai (spinduliui, atkarpai), taškai priklausantys plokštumoms. Tiesių linijų susikirtimo taškas, spindulio, atkarpos savybės.
 39. Algebra: Priešingi daugianariai
 40. Algebra: Proporcingumo koeficientas k
 41. Algebra: Abcisės ašis
 42. Algebra: