2192.3. Tikimybė

Parašykite atsakymą.

Skaičių aibė sudaryta iš 300 narių. Jeigu vieno skaitmens absoliutus dažnis yra 36, jo santykinis dažnis yra
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Statistikos elementai
Potemė
Tikimybė

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: ax² + bx = 0
  2. Fizika: Fizikiniai dydžiai
  3. Chemija: Medžiagų fizikinės savybės ir kitimai.
  4. Algebra: Iracionalieji skaičiai
  5. Algebra: Skaičiaus apytikslė reikšmė
  6. Algebra: Skaičiaus apytikslė reikšmė
  7. Chemija: Medžiagų sudėtis ir struktūra
  8. Fizika: Medžiagos būsenos.
  9. Algebra:
  10. Algebra: Atvirkštinio proporcingumo sąvoka