2192.3. Tikimybė

Parašykite atsakymą.

Skaičių aibė sudaryta iš 300 narių. Jeigu vieno skaitmens absoliutus dažnis yra 36, jo santykinis dažnis yra
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Statistikos elementai
Potemė
Tikimybė

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Fizika: Fizikiniai dydžiai
  2. Algebra: Mediana
  3. Chemija: Medžiagų įvairovė.
  4. Algebra: Moda
  5. Fizika: Sąveika, jėga ir saugumas.
  6. Chemija: Medžiagos kiekis.
  7. Algebra: Trupmenos
  8. Algebra: Kvadratinė šaknis
  9. Algebra: ax² + c = 0
  10. Geometrija: Stačiakampis ir jo savybės