2192.3. Tikimybė

Parašykite atsakymą.

Skaičių aibė sudaryta iš 300 narių. Jeigu vieno skaitmens absoliutus dažnis yra 36, jo santykinis dažnis yra
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Statistikos elementai
Potemė
Tikimybė

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Kvadratinė šaknis
  2. Algebra: Trupmenos pagrindinė savybė
  3. Algebra: Periodinės dešimtainės trupmenos
  4. Algebra: Atvirkštinio proporcingumo sąvoka
  5. Algebra: Skaičiaus apytikslė reikšmė
  6. Chemija: Medžiagos kiekis.
  7. Fizika: Fizikos mokslas ir procesai.
  8. Chemija: Medžiagų oksidacijos procesai ir reakcijos.
  9. Algebra: Amplitudė (varjacinė eilutė)
  10. Algebra: Moda