2192.3. Tikimybė

Parašykite atsakymą.

Skaičių aibė sudaryta iš 300 narių. Jeigu vieno skaitmens absoliutus dažnis yra 36, jo santykinis dažnis yra
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Statistikos elementai
Potemė
Tikimybė

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Skaičiaus apytikslė reikšmė
  2. Algebra: Atvirkštinio proporcingumo sąvoka
  3. Algebra: Tiesinės funkcijos tyrimas
  4. Chemija: Medžiagų fizikinės savybės ir kitimai.
  5. Algebra: Periodinės dešimtainės trupmenos
  6. Chemija: Medžiagų įvairovė.
  7. Algebra: Skaičiaus apytikslė reikšmė
  8. Fizika: Archimedo dėsnis.
  9. Fizika: Šviesos lūžimas ir optiniai prietaisai.
  10. Fizika: Slėgis.