1895.3. Grafiko y = kx + b brėžimas

Tiesinės funkcijos formulė yra y=kx+b. Nustatykite koeficientą k, kai funkcijos grafiko b=3.


Parašykite atsakymą.

k=
Klasė:
9
Dalykas
Algebra
Tema
Tiesinės funkcijos
Potemė
Grafiko y = kx + b brėžimas

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

 1. Algebra: Funkcijų išraiška formule, lentele, grafiku
 2. Algebra: Tiesioginio proporcingumo sąvoka
 3. Geometrija: Vienodos figūros, atkarpos ilgis, Mediana, atstumas tarp dviejų taškų.
 4. Algebra: Vienanariai
 5. Algebra: Daugianarių aukščiausias laipsnis
 6. Algebra: Procentai ir proporcijos
 7. Algebra: Ordinatės ašis
 8. Algebra: Panašūs daugianariai
 9. Algebra: Procentai ir proporcijos
 10. Algebra: Grafiko y = kx + b brėžimas
 11. Algebra:
 12. Algebra:
 13. Algebra: Procentai ir proporcijos
 14. Algebra: Tiesioginio proporcingumo funkcija y = kx
 15. Algebra: Tiesinės lygtys ax + b = 0, kai a, b ∈ Q
 16. Algebra: Panašūs daugianariai
 17. Algebra: Lygčių savybės
 18. Geometrija: Sąvokos apibrėžimas, sąvokos žymėjimas.
 19. Geometrija: Taškas priklauso (arba ne) tiesiai linijai (spinduliui, atkarpai), taškai priklausantys plokštumoms. Tiesių linijų susikirtimo taškas, spindulio, atkarpos savybės.
 20. Geometrija: Kampas, kampo kraštinės ir viršūnės, dydis, laipsnis, matavimas
 21. Geometrija: Trikampis ir elementai, kampai ir priekampiai. Trikampio pusiaukraštinė, pusiaukampinė, aukštinė, trikampio nelygybė
 22. Geometrija: Aksioma, teorema, įrodymas
 23. Algebra: Trupmeniniai reiškiniai
 24. Algebra: Procentai ir proporcijos
 25. Algebra: Tiesioginio proporcingumo funkcija y = kx
 26. Algebra: Laipsnio sąvoka: pagrindas, laipsnio rodiklis
 27. Algebra: Dvinariai
 28. Algebra: Paprastosios ir dešimtainės trupmenos
 29. Algebra: Koordinačių plokštumos taškas
 30. Algebra: Priešingi daugianariai
 31. Algebra: Vienodi vienanariai
 32. Geometrija: Lygiašonis trikampis, šoninės kraštinės, pagrindas, lygiakraštis trikampis, aukštinė, jo savybės.
 33. Algebra: Dvinariai
 34. Algebra: Greitosios daugybos formulės: sumą keliam kvadratu, skirtumą keliam kvadratu, dviejų narių sumą dauginam iš jų skirtumo
 35. Algebra: Koordinačių ašys ir taškų koordinatės
 36. Algebra: Trinariai
 37. Algebra:
 38. Geometrija: Taškas, tiesi linija, plokštuma, geometrinė figūra.
 39. Algebra: Vienanario koeficientas
 40. Geometrija: Vidaus vienašaliai ir priešiniai kampai tarp lygiagrečių tiesių, lygiagrečių tiesių savybės
 41. Algebra: Panašūs vienanariai
 42. Algebra: Ekvivalentiškos lygtys