1895.3. Grafiko y = kx + b brėžimas

Tiesinės funkcijos formulė yra y=kx+b. Nustatykite koeficientą k, kai funkcijos grafiko b=3.


Parašykite atsakymą.

k=
Klasė:
9
Dalykas
Algebra
Tema
Tiesinės funkcijos
Potemė
Grafiko y = kx + b brėžimas

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

 1. Algebra: Grafiko y = kx + b brėžimas
 2. Geometrija: Vidaus vienašaliai ir priešiniai kampai tarp lygiagrečių tiesių, lygiagrečių tiesių savybės
 3. Algebra: Ordinatės ašis
 4. Algebra: Panašūs daugianariai
 5. Algebra: Ekvivalentiškos lygtys
 6. Algebra:
 7. Algebra: Trinariai
 8. Algebra: Tiesioginio proporcingumo funkcija y = kx
 9. Geometrija: Sąvokos apibrėžimas, sąvokos žymėjimas.
 10. Algebra: Procentai ir proporcijos
 11. Geometrija: Taškas priklauso (arba ne) tiesiai linijai (spinduliui, atkarpai), taškai priklausantys plokštumoms. Tiesių linijų susikirtimo taškas, spindulio, atkarpos savybės.
 12. Algebra: Greitosios daugybos formulės: sumą keliam kvadratu, skirtumą keliam kvadratu, dviejų narių sumą dauginam iš jų skirtumo
 13. Algebra: Funkcijų išraiška formule, lentele, grafiku
 14. Algebra: Tiesinės lygtys ax + b = 0, kai a, b ∈ Q
 15. Algebra: Vienanario koeficientas
 16. Algebra: Vienodi vienanariai
 17. Algebra: Lygčių savybės
 18. Geometrija: Trikampis ir elementai, kampai ir priekampiai. Trikampio pusiaukraštinė, pusiaukampinė, aukštinė, trikampio nelygybė
 19. Algebra: Tiesioginio proporcingumo sąvoka
 20. Algebra: Vienanariai
 21. Algebra: Laipsnio sąvoka: pagrindas, laipsnio rodiklis
 22. Geometrija: Taškas, tiesi linija, plokštuma, geometrinė figūra.
 23. Algebra:
 24. Algebra: Procentai ir proporcijos
 25. Algebra: Koordinačių plokštumos taškas
 26. Algebra: Dvinariai
 27. Algebra: Daugianarių aukščiausias laipsnis
 28. Geometrija: Vienodos figūros, atkarpos ilgis, Mediana, atstumas tarp dviejų taškų.
 29. Geometrija: Kampas, kampo kraštinės ir viršūnės, dydis, laipsnis, matavimas
 30. Geometrija: Aksioma, teorema, įrodymas
 31. Algebra: Priešingi daugianariai
 32. Algebra: Panašūs daugianariai
 33. Algebra: Tiesioginio proporcingumo funkcija y = kx
 34. Algebra: Koordinačių ašys ir taškų koordinatės
 35. Algebra: Procentai ir proporcijos
 36. Algebra: Trupmeniniai reiškiniai
 37. Algebra: Procentai ir proporcijos
 38. Algebra:
 39. Algebra: Panašūs vienanariai
 40. Geometrija: Lygiašonis trikampis, šoninės kraštinės, pagrindas, lygiakraštis trikampis, aukštinė, jo savybės.
 41. Algebra: Dvinariai
 42. Algebra: Paprastosios ir dešimtainės trupmenos