931.3. Lygtys su nežinomu kintamuoju

Užrašykite atsakymą.

Apskaičiuokite lygties apibrėžimo sritį. Teigiama begalybė +B, neigiama begalybė -B. Jeigu atsakymas yra trupmena, užrašykite ją kaip dešimtainę trupmeną.

\frac{x-2}{13+x}=\frac{2x+5}{26-x}
( ; )U( ; )U( ; )
Klasė:
8
Dalykas
Algebra
Tema
Trupmenos
Potemė
Lygtys su nežinomu kintamuoju

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Fizika: Fizikos mokslas ir procesas.
  2. Fizika:
  3. Algebra: Kvadratinė šaknis
  4. Algebra: Kvadratinė šaknis
  5. Algebra: Periodinės dešimtainės trupmenos
  6. Algebra:
  7. Fizika:
  8. Algebra: Algebrinių reiškinių pertvarkymai
  9. Chemija: 10. kl
  10. Chemija: Cheminių kitimų požymiai. Būtinos cheminių reakcijų sąlygos.