931.3. Lygtys su nežinomu kintamuoju

Užrašykite atsakymą.

Apskaičiuokite lygties apibrėžimo sritį. Teigiama begalybė +B, neigiama begalybė -B. Jeigu atsakymas yra trupmena, užrašykite ją kaip dešimtainę trupmeną.

\frac{x-2}{13+x}=\frac{2x+5}{26-x}
( ; )U( ; )U( ; )
Klasė:
8
Dalykas
Algebra
Tema
Trupmenos
Potemė
Lygtys su nežinomu kintamuoju

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Chemija: Medžiagų fizikinės savybės ir kitimai.
  2. Algebra: Iracionalieji skaičiai
  3. Geometrija: Apskritimas, jo elementai. Kirstinė
  4. Algebra: Trupmenos išraiška
  5. Fizika:
  6. Fizika: Medžiagos būsenos.
  7. Algebra: Kvadratinės lygties skaidymas dauginamaisiais
  8. Algebra: Kvadratinė šaknis
  9. Algebra: Trupmenų sudėtis ir atimtis
  10. Algebra: ax² + bx = 0