211.3. Tapatybės

Pasirinkite atsakymą.

Ar duotas reiškinys yra tapatybė?
4+8+12=3+7+15
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Paprastų algebrinių reiškinių pertvarkymai
Potemė
Tapatybės

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

 1. Algebra: Lygčių savybės
 2. Geometrija: Smailusis, bukasis, statusis, ištiestinis, pilnutinis kampas. Lygūs kampai, pusiaukampinė.
 3. Algebra: Lygčių su šaknimis sprendimas
 4. Algebra: Skaičiaus pakėlimas nurodytu laipsniu
 5. Algebra: Ekvivalentiškos lygtys
 6. Algebra: Panašūs vienanariai
 7. Algebra: Skaičiaus pakėlimas nurodytu laipsniu
 8. Algebra:
 9. Algebra: Skaitinių nelygybių savybės
 10. Algebra: Taško koordinatės
 11. Algebra: Tapatybės
 12. Geometrija: Apskritimo lanko ilgis, centras, spindulys, skersmuo, styga
 13. Algebra: Daugianariai
 14. Algebra: Veiksmai su daugianariais
 15. Algebra: Racionalieji skaičiai
 16. Algebra: Matematinė išraiška. Algebrinė išraiška.
 17. Geometrija: Trijų taškų tarpusavio jungimas.
 18. Algebra: Tiesioginio proporcingumo funkcija
 19. Algebra: Laipsnis su neigiamu rodikliu
 20. Algebra: Trupmenų dalumo pagrindinė savybė
 21. Algebra: Racionalieji skaičiai
 22. Algebra: Abcisės ašis
 23. Algebra: Tiesinės nelygybės ax + b > 0, ka
 24. Algebra: Skaitinių nelygybių savybės
 25. Algebra: Tiesinė funkcija y = kx + b
 26. Algebra: Trinariai
 27. Geometrija: Vidaus vienašaliai ir priešiniai kampai tarp lygiagrečių tiesių, lygiagrečių tiesių savybės
 28. Algebra: Tiesinių nelygybių sprendiniai
 29. Algebra: Greitosios daugybos formulės.
 30. Algebra: Skaičių lygtys
 31. Algebra: Trupmenų dalumo pagrindinė savybė
 32. Algebra: Skaitinių nelygybių savybės
 33. Algebra: Greitosios daugybos formulės: sumą keliam kvadratu, skirtumą keliam kvadratu, dviejų narių sumą dauginam iš jų skirtumo
 34. Algebra: Tapatybės
 35. Algebra: Skaičiaus pakėlimas nurodytu laipsniu
 36. Geometrija: Lygiašonis trikampis, šoninės kraštinės, pagrindas, lygiakraštis trikampis, aukštinė, jo savybės.
 37. Algebra: Tiesinės lygtys ax + b = 0, kai a, b ∈ Q
 38. Algebra: Koordinačių ašys ir taškų koordinatės
 39. Algebra: Tiesinės nelygybės ax + b > 0, ka
 40. Algebra: Tiesinės lygtys ax + b = 0, kai a, b ∈ Q
 41. Algebra: Trupmeniniai reiškiniai
 42. Algebra: Lygčių su šaknimis sprendimas