211.3. Tapatybės

Pasirinkite atsakymą.

Ar duotas reiškinys yra tapatybė?
4+8+12=3+7+15
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Paprastų algebrinių reiškinių pertvarkymai
Potemė
Tapatybės

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Geometrija: Lygiašonis trikampis, šoninės kraštinės, pagrindas, lygiakraštis trikampis, aukštinė, jo savybės.
  2. Algebra: Tiesinės lygtys ax + b = 0, kai a, b ∈ Q
  3. Algebra: Panašūs vienanariai
  4. Algebra: Laipsnis su neigiamu rodikliu
  5. Algebra: Veiksmai su daugianariais
  6. Algebra: Skaičiaus pakėlimas nurodytu laipsniu
  7. Algebra: Tiesioginio proporcingumo funkcija
  8. Algebra: Racionalieji skaičiai
  9. Algebra: Skaičiaus pakėlimas nurodytu laipsniu
  10. Algebra: Tiesinės lygtys ax + b = 0, kai a, b ∈ Q