211.3. Tapatybės

Pasirinkite atsakymą.

Ar duotas reiškinys yra tapatybė?
4+8+12=3+7+15
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Paprastų algebrinių reiškinių pertvarkymai
Potemė
Tapatybės

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Trinariai
  2. Algebra: Greitosios daugybos formulės.
  3. Algebra: Panašūs vienanariai
  4. Algebra: Racionalieji skaičiai
  5. Algebra: Skaitinių nelygybių savybės
  6. Algebra:
  7. Algebra: Tiesinės lygtys ax + b = 0, kai a, b ∈ Q
  8. Algebra: Lygčių su šaknimis sprendimas
  9. Algebra: Koordinačių ašys ir taškų koordinatės
  10. Algebra: Greitosios daugybos formulės: sumą keliam kvadratu, skirtumą keliam kvadratu, dviejų narių sumą dauginam iš jų skirtumo