211.3. Tapatybės

Pasirinkite atsakymą.

Ar duotas reiškinys yra tapatybė?
4+8+12=3+7+15
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Paprastų algebrinių reiškinių pertvarkymai
Potemė
Tapatybės

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Trinariai
  2. Algebra: Panašūs vienanariai
  3. Algebra: Laipsnis su neigiamu rodikliu
  4. Algebra: Daugianariai
  5. Algebra: Skaičiaus pakėlimas nurodytu laipsniu
  6. Algebra: Trupmeniniai reiškiniai
  7. Geometrija: Lygiašonis trikampis, šoninės kraštinės, pagrindas, lygiakraštis trikampis, aukštinė, jo savybės.
  8. Algebra: Veiksmai su daugianariais
  9. Algebra: Tiesinės lygtys ax + b = 0, kai a, b ∈ Q
  10. Algebra: Tiesioginio proporcingumo funkcija