130.3. Kintamojo reikšmė

Pasirinkite atsakymą.

Ar duotas pavyzdys turi tik 1 įmanomą reikšmę?
x\div 5=6
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Paprastų algebrinių reiškinių pertvarkymai
Potemė
Kintamojo reikšmė

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Tiesinė funkcija y = kx + b
  2. Algebra: Vienanariai
  3. Geometrija: Kryžminiai, gretutiniai kampai, statmenos tiesės
  4. Geometrija: Kryžminiai, gretutiniai kampai, statmenos tiesės
  5. Geometrija: Vienodos figūros, atkarpos ilgis, Mediana, atstumas tarp dviejų taškų.
  6. Algebra: Skaičių lygtys
  7. Algebra: Funkcijų išraiška formule, lentele, grafiku
  8. Algebra: Skaičiaus pakėlimas nurodytu laipsniu
  9. Algebra: Veiksmai su daugianariais
  10. Algebra: Grafiko y = kx + b brėžimas