130.3. Kintamojo reikšmė

Pasirinkite atsakymą.

Ar duotas pavyzdys turi tik 1 įmanomą reikšmę?
x\div 5=6
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Paprastų algebrinių reiškinių pertvarkymai
Potemė
Kintamojo reikšmė

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Vienanariai (1-o laipsnio)
  2. Algebra: Abcisės ašis
  3. Algebra: Skaičių lygtys
  4. Algebra: Paprastosios ir dešimtainės trupmenos
  5. Geometrija: Kryžminiai, gretutiniai kampai, statmenos tiesės
  6. Algebra: Tiesinių nelygybių sprendiniai
  7. Algebra: Funkcija
  8. Geometrija: Vienodos figūros, atkarpos ilgis, Mediana, atstumas tarp dviejų taškų.
  9. Algebra: Kintamojo reikšmė
  10. Algebra: Dydžių priklausomybė