130.3. Kintamojo reikšmė

Pasirinkite atsakymą.

Ar duotas pavyzdys turi tik 1 įmanomą reikšmę?
x\div 5=6
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Paprastų algebrinių reiškinių pertvarkymai
Potemė
Kintamojo reikšmė

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

 1. Algebra: Koordinačių plokštumos taškas
 2. Algebra: Raidė - kintamasis
 3. Algebra:
 4. Algebra: Skirtingi vienanariai
 5. Algebra: Vienanario koeficientas
 6. Algebra: Abcisės ašis
 7. Algebra: Skaičiaus pakėlimas nurodytu laipsniu
 8. Algebra: Tiesinių nelygybių sprendiniai
 9. Algebra: Skaičių lygtys
 10. Algebra: Vienanario koeficientas
 11. Algebra: Veiksmai su daugianariais
 12. Algebra: Funkcijų išraiška formule, lentele, grafiku
 13. Algebra: Vienanariai
 14. Algebra: Ordinatės ašis
 15. Algebra: Grafiko y = kx + b brėžimas
 16. Algebra: Kintamojo reikšmė
 17. Algebra: Lygčių su šaknimis sprendimas
 18. Algebra: Trinariai
 19. Geometrija: Vienodos figūros, atkarpos ilgis, Mediana, atstumas tarp dviejų taškų.
 20. Algebra: Tiesinė funkcija y = kx + b
 21. Algebra: Veiksmai su vienanariais
 22. Algebra: Ekvivalentiškos nelygybės.
 23. Geometrija: Kryžminiai, gretutiniai kampai, statmenos tiesės
 24. Algebra: Funkcija
 25. Algebra: Greitosios daugybos formulės: sumą keliam kvadratu, skirtumą keliam kvadratu, dviejų narių sumą dauginam iš jų skirtumo
 26. Geometrija: Laužtinė linija, atvira laužtinė, uždara laužtinė, laužtinių ilgis, daugiakampis, kampai, viršūnės, įstrižainės, daugiakampio perimetras.
 27. Algebra: Proporcingumo koeficientas k
 28. Geometrija: Vienodos figūros, atkarpos ilgis, Mediana, atstumas tarp dviejų taškų.
 29. Geometrija: Kryžminiai, gretutiniai kampai, statmenos tiesės
 30. Algebra: Dydžių priklausomybė
 31. Algebra: Dydžių priklausomybė
 32. Algebra: Abcisės ašis
 33. Algebra: Lygčių savybės
 34. Algebra: Skaičiaus pakėlimas nurodytu laipsniu
 35. Algebra: Paprastosios ir dešimtainės trupmenos
 36. Algebra: Panašūs vienanariai
 37. Algebra:
 38. Algebra: Skaitmeninė išraiška
 39. Geometrija: Vienodos figūros, atkarpos ilgis, Mediana, atstumas tarp dviejų taškų.
 40. Algebra: Tiesioginio proporcingumo sąvoka
 41. Algebra: Skirtingi vienanariai
 42. Algebra: Vienanariai (1-o laipsnio)