1414.3. Paprastosios ir dešimtainės trupmenos

Įrašykite tinkamą simbolį. (<,> arba =!)

\frac{1}{4} 0.25
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
6 klasės matematikos kurso kartojimas
Potemė
Paprastosios ir dešimtainės trupmenos

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

 1. Algebra: Procentai ir proporcijos
 2. Algebra: Tiesioginio proporcingumo funkcija y = kx
 3. Algebra: Trupmeniniai reiškiniai
 4. Algebra: Lygčių savybės
 5. Geometrija: Trikampis ir elementai, kampai ir priekampiai. Trikampio pusiaukraštinė, pusiaukampinė, aukštinė, trikampio nelygybė
 6. Algebra: Laipsnio sąvoka: pagrindas, laipsnio rodiklis
 7. Geometrija: Vidaus vienašaliai ir priešiniai kampai tarp lygiagrečių tiesių, lygiagrečių tiesių savybės
 8. Algebra: Procentai ir proporcijos
 9. Algebra: Dvinariai
 10. Algebra: Ekvivalentiškos lygtys
 11. Algebra: Daugianarių aukščiausias laipsnis
 12. Algebra: Panašūs daugianariai
 13. Algebra: Panašūs daugianariai
 14. Algebra:
 15. Algebra: Vienanario koeficientas
 16. Algebra: Ordinatės ašis
 17. Geometrija: Taškas, tiesi linija, plokštuma, geometrinė figūra.
 18. Algebra: Grafiko y = kx + b brėžimas
 19. Geometrija: Kampas, kampo kraštinės ir viršūnės, dydis, laipsnis, matavimas
 20. Algebra: Koordinačių ašys ir taškų koordinatės
 21. Algebra: Tiesinės lygtys ax + b = 0, kai a, b ∈ Q
 22. Geometrija: Taškas priklauso (arba ne) tiesiai linijai (spinduliui, atkarpai), taškai priklausantys plokštumoms. Tiesių linijų susikirtimo taškas, spindulio, atkarpos savybės.
 23. Algebra: Greitosios daugybos formulės: sumą keliam kvadratu, skirtumą keliam kvadratu, dviejų narių sumą dauginam iš jų skirtumo
 24. Algebra: Procentai ir proporcijos
 25. Geometrija: Sąvokos apibrėžimas, sąvokos žymėjimas.
 26. Geometrija: Aksioma, teorema, įrodymas
 27. Algebra: Priešingi daugianariai
 28. Algebra: Tiesioginio proporcingumo funkcija y = kx
 29. Algebra: Tiesioginio proporcingumo sąvoka
 30. Algebra: Koordinačių plokštumos taškas
 31. Algebra: Procentai ir proporcijos
 32. Algebra: Vienanariai
 33. Algebra: Panašūs vienanariai
 34. Geometrija: Vienodos figūros, atkarpos ilgis, Mediana, atstumas tarp dviejų taškų.
 35. Geometrija: Lygiašonis trikampis, šoninės kraštinės, pagrindas, lygiakraštis trikampis, aukštinė, jo savybės.
 36. Algebra: Dvinariai
 37. Algebra: Funkcijų išraiška formule, lentele, grafiku
 38. Algebra: Vienodi vienanariai
 39. Algebra:
 40. Algebra:
 41. Algebra: Trinariai
 42. Algebra: Paprastosios ir dešimtainės trupmenos