918.3. Trupmenos išraiška

Parašykite atsakymą.

Nustatykite a reikšmę, kad abi išraiškos būtų lygios. \frac{x^{2}+2}{30+a}=\frac{2x^{2}+4}{32}
a=
Klasė:
8
Dalykas
Algebra
Tema
Trupmenos
Potemė
Trupmenos išraiška

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Chemija: Medžiagų fizikinės savybės ir kitimai.
  2. Algebra: Skirtingo dydžio vienetai
  3. Geometrija: Apie statųjį trikampį apibrėžtas apskritimas
  4. Algebra: Proporcijos, procentai
  5. Algebra: Aritmetinis vidurkis
  6. Geometrija:
  7. Chemija: Vandens susidarymas ir cheminės savybės.
  8. Algebra: Trupmenos
  9. Algebra: Funkcija
  10. Chemija: Cheminių reakcijų lygtys.