918.3. Trupmenos išraiška

Parašykite atsakymą.

Nustatykite a reikšmę, kad abi išraiškos būtų lygios. \frac{x^{2}+2}{30+a}=\frac{2x^{2}+4}{32}
a=
Klasė:
8
Dalykas
Algebra
Tema
Trupmenos
Potemė
Trupmenos išraiška

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Fizika: Garso savybės
  2. Algebra: Formulė y = k/x
  3. Chemija: 10. kl
  4. Fizika: Archimedo dėsnis.
  5. Chemija: Vandens susidarymas ir cheminės savybės.
  6. Algebra: Trupmenos išraiška
  7. Algebra: Absoliučioji ir santykinė paklaida
  8. Fizika: Medžiagos būsenos
  9. Geometrija:
  10. Algebra: Skirtingo dydžio vienetai