1156.3. Trupmenų sudėtis ir atimtis

Sudėkite arba atimkite trupmenas, jei reikia subendravardiklinkite
\frac{4x}{x-5}+\frac{4(4x+4)}{5-x}+\frac{16}{x-5}+\frac{x}{3}

Klasė:
8
Dalykas
Algebra
Tema
Trupmenos
Potemė
Trupmenų sudėtis ir atimtis

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Amplitudė (varjacinė eilutė)
  2. Algebra: Funkcija
  3. Fizika: Optikos reiškinys gamtoje
  4. Algebra: Atvirkštinio proporcingumo sąvoka
  5. Geometrija: Pitagoro teorema. Stačiojo trikampio savybė
  6. Algebra: ax² + bx = 0
  7. Geometrija: Stačiakampio (S = ab, a, b - ilgiai) ir kvadrato ploto formulės (S = a2, a – kraštinė)
  8. Fizika: Fizikiniai dydžiai.
  9. Chemija: 10. kl
  10. Algebra: Realieji skaičiai