1156.3. Trupmenų sudėtis ir atimtis

Sudėkite arba atimkite trupmenas, jei reikia subendravardiklinkite
\frac{4x}{x-5}+\frac{4(4x+4)}{5-x}+\frac{16}{x-5}+\frac{x}{3}

Klasė:
8
Dalykas
Algebra
Tema
Trupmenos
Potemė
Trupmenų sudėtis ir atimtis

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Fizika: Fizikos mokslas ir procesai.
  2. Algebra: Tikimybė
  3. Algebra: ax² + bx = 0
  4. Fizika: Optikos reiškinys gamtoje
  5. Fizika: Judėjimo grafikas..
  6. Algebra: Diskriminantas
  7. Geometrija: Apie trikampį apibrėžtas apskritimas
  8. Algebra: Skirtingo dydžio vienetai
  9. Chemija: Rūgštys ir bazės. Indikatoriai.
  10. Algebra: Amplitudė (varjacinė eilutė)