1156.3. Trupmenų sudėtis ir atimtis

Sudėkite arba atimkite trupmenas, jei reikia subendravardiklinkite
\frac{4x}{x-5}+\frac{4(4x+4)}{5-x}+\frac{16}{x-5}+\frac{x}{3}

Klasė:
8
Dalykas
Algebra
Tema
Trupmenos
Potemė
Trupmenų sudėtis ir atimtis

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Fizika: Judėjimo grafikas..
  2. Fizika: Archimedo dėsnis.
  3. Algebra: Grafikas
  4. Algebra: Atvirkštinio proporcingumo sąvoka
  5. Geometrija: Stačiakampio (S = ab, a, b - ilgiai) ir kvadrato ploto formulės (S = a2, a – kraštinė)
  6. Algebra: Funkcija
  7. Fizika: Sąveika, jėga ir saugumas.
  8. Algebra: Trupmenų sudėtis ir atimtis
  9. Algebra: Trupmenos
  10. Chemija: Rūgštys ir bazės. Indikatoriai.