1156.3. Trupmenų sudėtis ir atimtis

Sudėkite arba atimkite trupmenas, jei reikia subendravardiklinkite
\frac{4x}{x-5}+\frac{4(4x+4)}{5-x}+\frac{16}{x-5}+\frac{x}{3}

Klasė:
8
Dalykas
Algebra
Tema
Trupmenos
Potemė
Trupmenų sudėtis ir atimtis

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Geometrija: Pitagoro teorema. Stačiojo trikampio savybė
  2. Algebra: ax² + bx = 0
  3. Fizika: Medžiagos būsenos.
  4. Algebra: Algebrinių reiškinių pertvarkymai
  5. Fizika: Archimedo dėsnis.
  6. Algebra: Tikimybė
  7. Chemija: 10. kl
  8. Geometrija: Stačiakampio (S = ab, a, b - ilgiai) ir kvadrato ploto formulės (S = a2, a – kraštinė)
  9. Fizika: Garso savybės
  10. Algebra: Racionali išraiška