962.3. Skaičiaus apytikslė reikšmė

Užrašykite atsakymą.

Ar teiginys teisingas?
"Suapvalintas skaičius niekada nėra didesnis už tikslų skaičių."
Klasė:
9
Dalykas
Algebra
Tema
Aibės
Potemė
Skaičiaus apytikslė reikšmė

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Moda
  2. Chemija: Neutralizacijos reakcijos. Skaičiavimo uždaviniai iš reakcijos lygties.
  3. Chemija: Medžiagų oksidacijos procesai ir reakcijos.
  4. Algebra: Iracionalieji skaičiai
  5. Chemija: Neutralizacijos reakcijos. Skaičiavimo uždaviniai iš reakcijos lygties.
  6. Fizika: Sąveika, jėga ir saugumas.
  7. Geometrija:
  8. Chemija: Medžiagų įvairovė.
  9. Algebra: Trupmenos pagrindinė savybė
  10. Fizika: