962.3. Skaičiaus apytikslė reikšmė

Užrašykite atsakymą.

Ar teiginys teisingas?
"Suapvalintas skaičius niekada nėra didesnis už tikslų skaičių."
Klasė:
9
Dalykas
Algebra
Tema
Aibės
Potemė
Skaičiaus apytikslė reikšmė

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Fizika: Masė ir tankis
  2. Geometrija:
  3. Algebra: Amplitudė (varjacinė eilutė)
  4. Fizika: Optinių prietaisų charakteristikos ir panaudojimas.
  5. Fizika:
  6. Chemija: Medžiagų įvairovė.
  7. Algebra:
  8. Chemija: Neutralizacijos reakcijos. Skaičiavimo uždaviniai iš reakcijos lygties.
  9. Chemija: Medžiagų fizikinės savybės ir kitimai.
  10. Algebra: Moda