962.3. Skaičiaus apytikslė reikšmė

Užrašykite atsakymą.

Ar teiginys teisingas?
"Suapvalintas skaičius niekada nėra didesnis už tikslų skaičių."
Klasė:
9
Dalykas
Algebra
Tema
Aibės
Potemė
Skaičiaus apytikslė reikšmė

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Racionali išraiška
  2. Algebra: Kvadratinės lygtys
  3. Algebra: Iracionalieji skaičiai
  4. Fizika:
  5. Fizika: Masė ir tankis
  6. Algebra: Nepilnos kvadratinės lygtys
  7. Fizika: Šviesos lūžimas ir optiniai prietaisai.
  8. Algebra: Racionalieji skaičiai
  9. Chemija: Atomas ir cheminiai elementai.
  10. Algebra: Trupmenos