962.3. Skaičiaus apytikslė reikšmė

Užrašykite atsakymą.

Ar teiginys teisingas?
"Suapvalintas skaičius niekada nėra didesnis už tikslų skaičių."
Klasė:
9
Dalykas
Algebra
Tema
Aibės
Potemė
Skaičiaus apytikslė reikšmė

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Trupmenos pagrindinė savybė
  2. Chemija: Medžiagų oksidacijos procesai ir reakcijos.
  3. Algebra: Amplitudė (varjacinė eilutė)
  4. Algebra: Kvadratinės šaknies traukimas
  5. Algebra: Veiksmai su kvadratinėmis šaknimis
  6. Fizika:
  7. Chemija: Medžiagų įvairovė.
  8. Fizika:
  9. Fizika: Šviesos lūžimas ir optiniai prietaisai.
  10. Algebra: Amplitudė (varjacinė eilutė)