962.3. Skaičiaus apytikslė reikšmė

Užrašykite atsakymą.

Ar teiginys teisingas?
"Suapvalintas skaičius niekada nėra didesnis už tikslų skaičių."
Klasė:
9
Dalykas
Algebra
Tema
Aibės
Potemė
Skaičiaus apytikslė reikšmė

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Chemija: Medžiagų įvairovė.
  2. Chemija: Neutralizacijos reakcijos. Skaičiavimo uždaviniai iš reakcijos lygties.
  3. Algebra: Realieji skaičiai
  4. Algebra: Lygtys su nežinomu kintamuoju
  5. Chemija: Medžiagų fizikinės savybės ir kitimai.
  6. Algebra: Skaičiaus apytikslė reikšmė
  7. Fizika:
  8. Algebra: Trupmenos išraiška
  9. Algebra: Moda
  10. Fizika: