1481.3. Nelygybės su neigiamu koeficientu –x < 3 vai x ∈ (– ∞; 3)

Pažymėkite teisingą atsakymą.

Kuri nelygybė turi tokius pat atsakymus kaip 7x<63 ?
Klasė:
Dalykas
Algebra
Tema
Nelygybės
Potemė
Nelygybės su neigiamu koeficientu –x < 3 vai x ∈ (– ∞; 3)

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

 1. Algebra: Koordinačių ašys ir taškų koordinatės
 2. Algebra: Skaitmeninė išraiška
 3. Algebra: Ordinatės ašis
 4. Algebra: Lygčių su šaknimis sprendimas
 5. Algebra: Kintamojo reikšmė
 6. Algebra: Funkcijų išraiška formule, lentele, grafiku
 7. Geometrija: Sąvokos apibrėžimas, sąvokos žymėjimas.
 8. Geometrija: Lygūs trikampiai, atitinkami elementai, panašumo savybės ir požymiai.
 9. Algebra: Laipsnio sąvoka: pagrindas, laipsnio rodiklis
 10. Algebra: Skaitmeninė išraiška
 11. Algebra: Skaičiaus pakėlimas nurodytu laipsniu
 12. Algebra: Skaičiaus pakėlimas nurodytu laipsniu
 13. Geometrija: Taškas priklauso (arba ne) tiesiai linijai (spinduliui, atkarpai), taškai priklausantys plokštumoms. Tiesių linijų susikirtimo taškas, spindulio, atkarpos savybės.
 14. Algebra: Matematinė išraiška. Algebrinė išraiška.
 15. Algebra: Nelygybės su neigiamu koeficientu –x < 3 vai x ∈ (– ∞; 3)
 16. Algebra: Koordinačių ašys ir taškų koordinatės
 17. Algebra:
 18. Algebra: Tiesioginio proporcingumo funkcija
 19. Algebra: Grafiko y = kx + b brėžimas
 20. Algebra: Tiesinių nelygybių sprendiniai
 21. Algebra: Priešingi daugianariai
 22. Geometrija: Aksioma, teorema, įrodymas
 23. Algebra: Dvinariai
 24. Geometrija: Apskritimo lanko ilgis, centras, spindulys, skersmuo, styga
 25. Geometrija: Taškas priklauso (arba ne) tiesiai linijai (spinduliui, atkarpai), taškai priklausantys plokštumoms. Tiesių linijų susikirtimo taškas, spindulio, atkarpos savybės.
 26. Algebra: Matematinė išraiška. Algebrinė išraiška.
 27. Algebra: Vienanariai
 28. Algebra: Skirtingi vienanariai
 29. Algebra: Tiesinė funkcija y = kx + b
 30. Algebra: Skaičiaus modulis
 31. Algebra: Koordinačių plokštumos ketvirčiai
 32. Algebra: Skaitinių nelygybių savybės
 33. Algebra: Panašūs vienanariai
 34. Algebra: Tiesinių nelygybių sprendiniai
 35. Algebra: Panašūs vienanariai
 36. Geometrija: Aksioma, teorema, įrodymas
 37. Algebra: Trupmeniniai reiškiniai
 38. Algebra: Panašūs vienanariai
 39. Algebra: Matematinė išraiška. Algebrinė išraiška.
 40. Algebra: Skirtingi vienanariai
 41. Algebra: Procentai ir proporcijos
 42. Algebra: Panašūs daugianariai