1370.3. Lygties sąvoka

Parašykite atsakymą.

Sudarykite lygtį: 6 dalys iš 33 yra lygios y (nesuprastinkite lygties).
y*
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Lygtys ir jų sprendiniai
Potemė
Lygties sąvoka

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Lygties sąvoka
  2. Algebra: Tapatybių reiškiniai
  3. Algebra: Proporcingumo koeficientas k
  4. Algebra: Skaitmeninė išraiška
  5. Algebra:
  6. Geometrija: Trikampis ir elementai, kampai ir priekampiai. Trikampio pusiaukraštinė, pusiaukampinė, aukštinė, trikampio nelygybė
  7. Algebra: Funkcijų išraiška formule, lentele, grafiku
  8. Algebra: Panašūs vienanariai
  9. Algebra: Panašūs daugianariai
  10. Algebra: Ordinatės ašis