1370.3. Lygties sąvoka

Parašykite atsakymą.

Sudarykite lygtį: 6 dalys iš 33 yra lygios y (nesuprastinkite lygties).
y*
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Lygtys ir jų sprendiniai
Potemė
Lygties sąvoka

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Panašūs vienanariai
  2. Geometrija: Lygūs trikampiai, atitinkami elementai, panašumo savybės ir požymiai.
  3. Algebra: Dydžių priklausomybė.
  4. Algebra: Racionalieji skaičiai
  5. Algebra:
  6. Algebra: Ekvivalentiškos lygtys
  7. Algebra: Proporcingumo koeficientas k
  8. Algebra: Funkcijų išraiška formule, lentele, grafiku
  9. Geometrija: Kryžminiai, gretutiniai kampai, statmenos tiesės
  10. Algebra: Funkcija