1370.3. Lygties sąvoka

Parašykite atsakymą.

Sudarykite lygtį: 6 dalys iš 33 yra lygios y (nesuprastinkite lygties).
y*
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Lygtys ir jų sprendiniai
Potemė
Lygties sąvoka

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Skaitmeninė išraiška
  2. Algebra: Skaitmeninė išraiška
  3. Algebra: Panašūs vienanariai
  4. Geometrija: Kryžminiai, gretutiniai kampai, statmenos tiesės
  5. Algebra: Daugianariai
  6. Algebra: Tapatybių reiškiniai
  7. Algebra: Trupmenų dalumo pagrindinė savybė
  8. Algebra: Panašūs vienanariai
  9. Algebra: Panašūs vienanariai
  10. Algebra: Koordinačių plokštumos taškas