1370.3. Lygties sąvoka

Parašykite atsakymą.

Sudarykite lygtį: 6 dalys iš 33 yra lygios y (nesuprastinkite lygties).
y*
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Lygtys ir jų sprendiniai
Potemė
Lygties sąvoka

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra:
  2. Algebra: Koordinačių plokštumos taškas
  3. Algebra:
  4. Algebra: Ekvivalentiškos lygtys
  5. Algebra: Dydžių priklausomybės sąvoka
  6. Algebra: Panašūs vienanariai
  7. Algebra: Tiesinė funkcija
  8. Algebra:
  9. Algebra: Grafiko y = kx + b brėžimas
  10. Geometrija: Lygūs trikampiai, atitinkami elementai, panašumo savybės ir požymiai.