1370.3. Lygties sąvoka

Parašykite atsakymą.

Sudarykite lygtį: 6 dalys iš 33 yra lygios y (nesuprastinkite lygties).
y*
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Lygtys ir jų sprendiniai
Potemė
Lygties sąvoka

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Skaičiaus modulis
  2. Geometrija: Trikampio kampų suma, kampo statinis, įžambinė, stačiojo trikampio savybė
  3. Algebra: Dydžių priklausomybė.
  4. Algebra: Panašūs daugianariai
  5. Algebra: Racionalieji skaičiai
  6. Algebra: Daugianariai
  7. Algebra: Dydžių priklausomybės sąvoka
  8. Algebra: Koordinačių plokštumos taškas
  9. Algebra: Ekvivalentiškos lygtys
  10. Algebra: Funkcija